isminde

listen to the pronunciation of isminde
Türkisch - Englisch
entitled
by name
of the name of
isim
name

Among the Uighurs, a Naming Celebration is held after a child is given a name. - Uygurlar arasında, isim verme töreni bir çocuğa isim verildikten sonra düzenlenir.

I'm really bad with names, but I never forget a face. - Ben isimlerde gerçekten kötüyüm, ama bir yüzü asla unutmam.

isim
{i} noun

Of the remaining words on the list, five are nouns. - Listede kalan kelimelerin beşi isim.

In Esperanto, nouns end in o. The plural is formed by adding a j. - Esperantoda, o ile biten isimler. Çoğul bir j ekleyerek oluşturulur.

isim
{i} substantive
isim
first name

The most common first name in the world is Mohammed. - Dünyadaki en yaygın isim Muhammed'dir.

The first name on the list is Tom. - Listedeki ilk isim Tom'dur.

isim
designatio
isim
christian name
isim
praenomen
isim
appeliation
isim
reputation
isim
of name
isim
verbal
isim
record
isim
{i} repute
isim
{i} appellation
isim
{i} denomination
isim
{i} forename
isim
name (of a person or thing), appellation
isim
gram. noun
isim
given name
isim
{i} moniker
isim
name; title; noun; reputation, name
isim
{i} title
isim
designation
isim
person: Bertan'ın hayatında yeni isimler var artık. Bertan's got new people in his life now
isim
character
isim
title (of a book, a painting, a musical composition, etc.)
Türkisch - Türkisch

Definition von isminde im Türkisch Türkisch wörterbuch

isim
Kişi, insan
isim
Ad
isim
Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime
isim
Ad. Kişi, insan: "Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza."- Y. Z. Ortaç
isim
Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ad
İsim
ad
isminde
Favoriten