instruct, provide with intellectual or spiritual understanding

listen to the pronunciation of instruct, provide with intellectual or spiritual understanding
Englisch - Türkisch

Definition von instruct, provide with intellectual or spiritual understanding im Englisch Türkisch wörterbuch

enlighten
{f} aydınlatmak

İnsanları aydınlatmak çok kolaydır. - Enlightening the people is very easy.

enlighten
açıklamak
enlighten
aydınlat

Joseph Goebbels Kamu Aydınlatma ve Propaganda Nazi bakanıydı. - Joseph Goebbels was the Nazi minister of Public Enlightenment and Propaganda.

Belki beni aydınlatabilirsin. - Maybe you could enlighten me.

enlighten
enlightenmentilim
enlighten
{f} öğretmek
enlighten
ögretmek
enlighten
{f} bilgi vermek
enlighten
aydın

Televizyon izleyicileri eğlendirmesinin yanı sıra onları aydınlatır. - Television enlightens the viewers as well as entertains them.

Filozoflar tarafından aydınlatılmamış bir toplum şarlatanlar tarafından aptal yerine konulurlar. - Any society not enlightened by philosophers is fooled by quacks.

enlighten
aydınlatma

Joseph Goebbels Kamu Aydınlatma ve Propaganda Nazi bakanıydı. - Joseph Goebbels was the Nazi minister of Public Enlightenment and Propaganda.

Bilgeliğin ışığı yeni ufukları aydınlatmalıdır. - The ray of wisdom must enlighten new horizons.

enlighten
enlightenedbilgi edinmiş
enlighten
içyüzünü anlatmak
enlighten
münevver
enlighten
irfan
enlighten
{f} aydınlatmak, bilgilendirmek
Englisch - Englisch
{f} enlighten
instruct, provide with intellectual or spiritual understanding
Favoriten