indiscipline with regard to sensuous pleasures

listen to the pronunciation of indiscipline with regard to sensuous pleasures
Englisch - Türkisch
kendini tutamama
with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
bakımından
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
e göre
with regard to
istinaden
incontinence
(Tıp,Pisikoloji, Ruhbilim) enkontinans
incontinence
(Tıp) inkontinans
with regard to
bağlantılı
with regard to
-e göre
with regard to
ilgili

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
-e gelince
with regard to
dayanarak
with regard to
-e dair
dissoluteness
uçarılık
dissoluteness
çapkınlık
dissoluteness
ahlaksızlık
dissoluteness
bozuk ahlaklılık
incontinence
nefsine hâkim olamayış
incontinence
sidiğini tutamazlık
incontinence
kendini tutamama
incontinence
Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe
dissoluteness
{i} sefahat
dissoluteness
{i} hovardalık
incontinence
{i} duramama
incontinence
{i} kendine hakim olamama
incontinence
{i} çişini tutamama
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
(Hukuk) gelince
Englisch - Englisch
dissoluteness
incontinence
self-gratification
with regard to
Concerning; about
with regard to
As concerns
With regard to
as for
with regard to
concerning, regarding; which
indiscipline with regard to sensuous pleasures
Favoriten