ihmalci

listen to the pronunciation of ihmalci
Türkisch - Englisch
neglectful
negligent
slack
derelict
forgetful
unheedful
inattentive
careless
remiss
negligent, neglectful, lax
neglectful, negligent
oblivious
delinquent
casual
ihmal
omission

Tom made one serious omission. - Tom ciddi bir ihmalde bulundu.

ihmal
neglect

Tom neglected his family. - Tom ailesini ihmal etti.

Tom neglected his work. - Tom işini ihmal etti.

ihmal
negligence

The accident was due to the negligence of the caretaker. - Kaza yönetici ihmali yüzündendi.

I'm displeased at your negligence. - Ben senin ihmalinden hoşnut değilim.

ihmal
disregard
ihmal
{i} delinquency
ihmal
dereliction
ihmal
{i} inattention
ihmal
molly
ihmal
neglecting

Mary has been neglecting her children. - Mary çocuklarını ihmal ediyor.

He is neglecting his research these days. - O, bu günlerde yaptığı araştırmayı ihmal ediyor.

ihmal
apathy
ihmal
negligentia
ihmal
careless

It was careless of you to forget your homework. - Ödevini unutman ihmalkarlıktı.

It was careless of me to forget to lock the door. - Kapıyı kitlemeyi unutmak benim ihmalkarlığımdı.

ihmal
remissness
ihmal
carelessness
ihmal
disregard of
ihmal
neglect, negligence, carelessness, inattention, laxity
ihmal
shortcoming
ihmal
forgetfulness
ihmal
failure
ihmal
criminal neglect
ihmal
preterition
ihmal
pretermission
ihmal
forgetful
ihmâl
default
Türkisch - Türkisch
Savsak, ihmalkâr: "Rastladığı bazı tanıdıklarını hafif ve ihmalci bir baş hareketiyle selamladı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Savsak, ihmalkâr
İHMALCİ
(Osmanlı Dönemi) t. Dikkat etmeyen, dikkatsiz, müsamahacı
ihmal
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
ihmal
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme: "Ama ben yaşımın toyluğuna kapılmış, ufak tefek ihmaller bulmuştum bu tercümede."- Y. Z. Ortaç
ihmâl
(Osmanlı Dönemi) ehemmiyet vermemek yapılması gereken bir işi sonraya bırakmak
İHMAL
(Osmanlı Dönemi) Ehemmiyet vermemek. Yapılması lâzım bir işi sonraya bırakma. Dikkatsizlik. Başlayıp bırakmak. Terk etmek
İhmal
(Hukuk) SAVSAMA
ihmalci
Favoriten