hunting

listen to the pronunciation of hunting
Englisch - Türkisch
avcılık

Milli parklarda avcılık yasaklanmıştır. - Hunting is prohibited in national parks.

Avcılık milli parklarda yasaklanmıştır. - Hunting is banned in national parks.

av
avlanma

Milli parklarda avlanmaya izin verilmez. - Hunting is not allowed in national parks.

Avlanmaya gitmeliydim. - I should've gone hunting.

{i} arama

Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır. - Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year.

O, iş aramakla meşguldür. - He is busy with job hunting.

(Askeri) TİTREME: Bir radar anteninin; kontrol ayarı ile tespit edilen noktada düzgün bir şekilde duracak yerde bir nokta üzerinde titremesi hali
boş hat arama
(Bilgisayar) çevrinme kontrol sistemi
çevrinme
avlanarak
(Bilgisayar) boş hat arama telefon
(Havacılık) salınım
araştırma
{f} avlan

Avlanmaya gitmeliydim. - I should've gone hunting.

Bu park asil bir aile için bir avlanma yeriydi. - This park used to be a hunting ground for a noble family.

{i} takip
avcı kulübesi

Tom geceyi eski bir avcı kulübesinde geçirdi. - Tom spent the night in an old hunting shack.

hunting knife av bıçağı
avcı

Tom geceyi eski bir avcı kulübesinde geçirdi. - Tom spent the night in an old hunting shack.

Avcılık oyunu bu huzurlu vahşi doğada yasaklanmıştır. - Hunting game is forbidden in this tranquil wilderness.

hunting seat av köşk
hunting dog av köpeği
hunting case madeni saat kapağı
hunting cap coğunlukla kadifeden yapılmış avcı kasketi
{s} av: hunting dog av köpeği. hunting knife av bıçağı
elek
mak
titreme
avına
avlama
hunt
{f} avlanmak

Avlanmak bu alanda yasaklanmıştır. - Hunting is prohibited in this area.

Avlanmak ulusal parklarda yasaktır. - Hunting is forbidden in national parks.

hunt
{f} avlamak

Anne kedi kuşları avlamak için dışarı çıktı. - The mother cat went out hunting birds.

hunt
{i} av
hunting knife
avlamak
hunting tourism
(Turizm) av turizmi
hunting box
avcı kulübesi
hunting case
madeni sögen kapağı
hunting dog
avköpeği
hunting dog
av köpeği
hunting ground
avlanma sahası
hunting knife
av bıçağı

Tom arabasının bagajında bir av bıçağı bulundurur. - Tom keeps a hunting knife in the trunk of his car.

Tom sağ elinde büyük bir av bıçağı var. - Tom has a large hunting knife in his right hand.

hunting season
av sezonu
hunting season
av mevsimi
hunting seat
av köşkü
hunting spider
avcı örümcek
hunting watch
kapaklı cep saati
hunting blind
Avcılar için gizlenme yeri
hunting bow
Av için kullanılan bir yay
hunting down
aşağı avcılık
hunting forbiddance
av yasağı
hunting grounds
av
hunting high and low
avcılık yüksek ve düşük
hunting lodge
avcı kulübesi
hunting trip
av
hunting cat
çita
hunting certificate
(Turizm) av tezkeresi
hunting ground
avlak
hunting ground
av bölgesi
hunting is not allowed here
burada avlanmak yasak
hunting leopard
çita
hunting licence
avlanma ruhsatı
hunting license
(Kanun) av ruhsatı
hunting license
(Kanun) av tezkeresi
hunting period
avcılık periyodu
hunting products
avcılık ürünleri
hunting reserve
avlanma yasağı olan bölge
hunting stories
av hikayeleri
hunting wear
(Tekstil) av kıyafeti
hunt
{f} kovalamak
hunt
(Havacılık) salınma
hunt
(Havacılık) takip etme
mine hunting
(Askeri) mayın avlama
african hunting dog
afrika av köpeği
go hunting
ava çık

Tom'la ava çıkmak için sabırsızlanıyorum. - I can't wait to go hunting with Tom.

Paolo bana ertesi gün ava çıkacağımızı söyledi. - Paolo told me we'd go hunting the following day.

gone hunting
ava çık
hunt
avlanma

Avlanmak bu alanda yasaklanmıştır. - Hunting is prohibited in this area.

Bu park asil bir aile için bir avlanma yeriydi. - This park used to be a hunting ground for a noble family.

hunt
{f} avlan

O, ormanda avlanmaya gitti. - He went hunting in the woods.

O, polis tarafından avlandı. - He is hunted by the police.

hunt
araştırmak
went hunting
ava çık
Persistence hunting
Sürek avı
cape hunting dog
burun av köpeği
go hunting
ava cık
gone hunting
ava cık
head hunting
kafa avcılık
house-hunting
Ev arama
hunt
{f} avla

Bu park asil bir aile için bir avlanma yeriydi. - This park used to be a hunting ground for a noble family.

İnsanların yiyecek için avlanmanın dışında yapacakları çok az şeyleri vardı. - The men had little to do except hunt for food.

hunt
avından
job hunting
İş arama
over hunting
avcılık üzerinde
over-hunting
aşırı avcılık
big game hunting
büyük av
exploratory hunting
(Askeri) ARAŞTIRICI ARAMA: Deniz mayın harbinde, araştırma taramasına paralel olarak belirli bir bölge yada rotada mayınların var olup olmadığını saptamak için mayın tespit yöntemlerinin uygulandığı harekat
exploratory hunting
(Askeri) araştırıcı arama
flat hunting
ev arama
fox hunting
tilki avı
go flat hunting
ev aramak
go out hunting
avlanmak
house hunting
ev arama
hunt
{f} avda kullanmak
hunt
{f} aramak

Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır. - Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year.

O, iş aramakla meşguldür. - He is busy with job hunting.

hunt
elek
hunt
av bölgesi
hunt
avcı kulübü
hunt
arayıp bul
hunt
{f} for -i aramak
hunt
mak
hunt
hunt up aramak
hunt
hunt down yakalayıncaya kadar peşini bırakmamak
i am interested in hunting
avlanmayı seviyorum
illegal hunting
yasak avcılık
illegal hunting
yasak avlanma
is hunting allowed here
burada avlanmak serbest mi
license for arranging hunting
(Turizm) av turizmi izin belgesi
mine hunting
(Askeri) MAYIN AVLAMA (ARAŞTIRMA): Münferit mayınların yerini tespit etmek ve toplamak amacıyla, gemiler, hava ile ilgili teçhizat ve/veya dalgıç kullanma işlemi
null hunting
(Askeri) sıfır arama
optical mine hunting
(Askeri) OPTİK MAYIN ARAMA: Deniz dibindeki veya deniz dibinden yukarıdaki mayın ve mayın benzeri nesneleri tespit etmek ve sınıflandırmak amacıyla belirli bir optik sistemin kullanılması (örneğin; televizyon veya dalar dubalı dalgıç)
pearl hunting
inci avcılığı
seal hunting
fok avcılığı
the happy hunting grounds
cennet
the happy hunting grounds
kızılderili cenneti
trainer of hunting dogs
bavcı
treasure hunting
definecilik
Englisch - Englisch
Present participle of hunt
Fluctuating around a central value without stabilizing
Chasing and killing animals for sport or to get food
Looking for something, especially for a job or flat
{n} the act of chasing with dogs
Erratic movement of the ram of an EDM machine during a cut, apparently seeking but not finding the best position for proper cutting
the work of finding and killing or capturing animals for food or pelts
Oscillation of process temperature between the set point and the process variable
Fluctuation about a midpoint due to instability, as oscillations of the needle of an instrument about the zero point, or alternate lead and lag of a synchronous motor with respect to the alternating current
the pursuit and killing or capture of wild animals regarded as a sport
{i} chasing and capturing of game animals; seeking, searching; pursuing
A means of finding a free extension to take a call Calls are directed to a Hunt Group and will search for a free extension to take the call Various hunting types are available, First Free or Terminal Hunting will search for the first free extension in the group, so this person gets most of the calls Circular or UCD (Uniform Call Distribution) Hunting will share calls equally over the group
An industry term used to describe a auto-iris lenses inability to stabilize under certain light conditions
Hunting is available for circuit-switched data on primary directory numbers
means pursuing, shooting, killing, following after or on the trail of, lying in wait for, shooting at, or wounding wild birds or wild quadrupeds while employing any device commonly used to kill or wound wild birds or wild quadrupeds whether such acts result in such killing or wounding or not It includes every attempt to kill or wound and every act of assistance to any other person in killing or wounding or attempting to kill or wound wild birds or wild quadrupeds
the activity of looking thoroughly in order to find something or someone
The movement of a telephone call as it progresses through a series of lines Typically, if it cannot connect on the first line, it will move to the second, then the third, etc
Hunting is the chasing and killing of wild animals by people or other animals, for food or as a sport. Deer hunting was banned in Scotland in 1959
An autofocus system that has trouble finding the focus in an image so that the system moves in and out of focus continuously, "hunting" for the correct focus point
Refers to the process by which the switch (for incoming calls) or the router (for outgoing calls) seizes a trunk Cisco Routers, by default, hunt from high-to-low (descending order) when choosing a channel for dialout, hence the telco should hunt from low-to-high (ascending order) to minimize the possibility of glare
1 The automatic routing of calls to an idle circuit in a prearranged group when the circuit being called is busy or unavailable 2 The movement of a call as it progresses through a group of lines The call will try to connect to the first line of the group If that line is busy or unavailable, it will try the second line, and then the third line, etc
Undesirable fluctuations in motor speed
Calls to a particular number may be arranged so that when a line is busy, the call will search a group of lines in a specified sequence until an available line is found
The pursuit of game or of wild animals
Searching for an idle line on which to complete the call This group or sequence of lines is called a hunt group
Hunting is the activity of searching for a particular thing. Jobclub can help you with job hunting. Hunting is also a combining form. Lee has divided his time between flat-hunting and travelling. Pursuit of game animals, principally as sport. To early humans hunting was a necessity, and it remained so in many societies until recently. The development of agriculture made hunting less necessary as a sole life support, but game was still pursued in order to protect crops, flocks, or herds, as well as for food. Weapons now commonly used in hunting include the rifle, shotgun, and the bow and arrow, and methods include stalking, still-hunting (lying in wait), tracking, driving, and calling. Dogs are sometimes employed to track, flush, or capture prey. In Europe much of the land once hunted upon was owned by the aristocracy, and gamekeepers were employed to regulate the amount of game that could be hunted in a given area. By the 1800s the land hunted upon was not or had never been privately owned, and there began to develop a "tragedy of the commons," in that no one hunter had any motive to limit the number of animals killed; certain species were hunted to, or very close to, extinction. To counter this development, ethical codes were established that give the quarry a fair chance to escape; attempts were made to minimize the suffering of wounded game; and game laws, licensing, and limited hunting seasons were established to protect game stocks. For instance, a modern license may authorize a hunter to kill only two deer during the brief season for deer, and he or she must present a kill to a game warden who will then document and tag the animal. There are often penalties and fines for being found with an animal that is not so marked
Includes big- and small-game hunting, waterfowl hunting, and trapping
(1) Automatic routing of calls to an idle circuit in a prearranged group when the circuit called is busy (2) The movement of a call as it progresses through a group of lines Typically, the call will try to be connected on the first line of the group; if that line is busy it will try the second, then the third, etc
hunting and pecking
Present participle of hunt and peck
hunting horn
A bugle, normally having three spirals, on which signals are blown during a hunt
hunting horns
plural form of hunting horn
hunting knife
A large knife designed for use in hunting animals, usually with a smooth front edge and a back edge that is partially serrated for sawing

I had had to discard my rifle before I commenced the rapid descent of the cliff, so that now I was armed only with a hunting knife, and this I whipped from its scabbard as Kho leaped toward me.

hunting knives
plural form of hunting knife
hunting pink
scarlet, as worn by fox-hunters
hunting pink
The traditional scarlet jacket and related attire worn by fox-hunters
hunting pinks
plural form of hunting pink
hunting spider
a spider that hunts its prey on the ground instead of catching it in a web
hunting whip
a whip with a hooked horn handle (that can be used for opening gates), a short shaft or stock and has a long leather thong with a silk or cord lash
hunting whips
plural form of hunting whip
hunting-crop
a hunting whip without a thong, that can be used for opening gates

Bonamy took up a bill for a hunting-crop.

hunting-horn
Alternative spelling of hunting horn
hunting blind
A cover device for hunters, designed to reduce the chance of detection
hunting and gathering society
Any human society that depends on hunting, fishing, or the gathering of wild plants for subsistence. Until 8,000 years ago, all peoples were foragers of wild food. Many foraging peoples continued to practice their traditional way of life into the 20th century, but today all such peoples have developed extensive contacts with settled groups. In the traditional hunting-and-gathering society, social groups were small, usually made up of either individual family units or a number of related families collected together in a band. The diet was well balanced and ample, and food was shared. The men usually did the hunting while the women gathered plants and did most domestic chores. The remainder of the time was spent on social and religious activities
hunting and gathering tribe
group that supports itself by hunting and fishing and be gathering wild fruits and vegetables; usually nomadic
hunting dog
a dog used in hunting game
hunting dog
dog used for tracking and chasing by scent
hunting ground
an area in which game is hunted a place where opportunities abound
hunting ground
A hunting ground is an area where people or animals chase and kill wild animals for food or as a sport
hunting ground
If you say that a place is a good hunting ground for something, you mean that people who have a particular interest are likely to find something that they want there. Other people's weddings are the perfect hunting ground for ideas
hunting grounds
land where hunting is permitted
hunting guide
guide to people hunting in unfamiliar territory
hunting horn
horn blown in the hunt
hunting knife
a large sharp knife with a handle shaped to fit the grip
hunting knife
knife used to skin and cut up game
hunting license
a license authorizing the bearer to kill a certain type of animal during a specified period of time
hunting lodge
a small (rustic) house used as a temporary shelter
hunting season
the season during which it is legal to kill a particular species
hunting season
time of year during which hunting animals is permitted
African hunting dog
A wild dog, Lycaon pictus, typically black, white and tan, found in Tanzania, Kenya, Zimbabwe, Botswana and South Africa
hunt
A hunting expedition
hunt
To ride at a hunt

Did you hunt that pony last week?.

hunt
To chase down prey and (usually) kill it

Her uncle is out deer hunting, now that it is open season.

hunt
The act of hunting
hunt
An organization devoted to hunting, or the people belonging to such an organization (capitalized if the name of a specific organization)
hunt
To try to find something; search

The little girl was hunting for shells on the beach.

persistence hunting
a type of hunting where the predator uses a combination of running and tracking to pursue the prey to exhaustion
hunt
{v} to chase, pursue, search, seck, manage
hunt
{n} a chase, pursuit, sport, pack of hounds
African Hunting Dog
(Hayvan Bilim, Zooloji) The African Wild Dog, Lycaon pictus, also known as the African Hunting Dog, Cape Hunting Dog, Painted Dog, or Painted Wolf, is a carnivorous mammal of the Canidae family. The Afrikaans name for the African Wild dog is Wildehond, and in Swahili, Mbwa mwitu. It is the only species in the monotypic genus, Lycaon. They are, as their name indicates, found only in Africa, especially in scrub savanna and other lightly wooded areas
Persistence hunting
In persistence hunting, hunters use a combination of running and tracking to pursue prey to exhaustion
Persistence hunting
Persistence hunting is a type of hunting where the predator uses a combination of running and tracking to pursue the prey to exhaustion. Nowadays it is very rare among humans hunting animals, but it is seen in a few Kalahari bushmen. It has been thought to be one of the earliest forms of human hunting
cape hunting dog
(Hayvan Bilim, Zooloji) The African Wild Dog, Lycaon pictus, also known as the African Hunting Dog, Cape Hunting Dog, Painted Dog, or Painted Wolf, is a carnivorous mammal of the Canidae family. The Afrikaans name for the African Wild dog is Wildehond, and in Swahili, Mbwa mwitu. It is the only species in the monotypic genus, Lycaon. They are, as their name indicates, found only in Africa, especially in scrub savanna and other lightly wooded areas
ghost hunting
Ghost hunting is the process of investigating locations said to be haunted. Typically, a ghost "hunting party" will involve 4-8 individuals who work as a team to collect evidence of paranormal activity. Ghost hunters usually record data in a scientific manner, making observation using electronic equipment of various types, such as; EMF Meters, digital thermometers, infrared and night vision cameras, handheld video cameras, digital audio recorders, and computers. Organized teams of ghost hunters are also called paranormal investigation teams
Hunt
molar(a)
Hunt
an English occupational surname for a hunter (for game, birds etc)
african hunting dog
a powerful doglike mammal of southern and eastern Africa that hunts in large packs; now rare in settled area
deer hunting
hunting deer
duck hunting
{i} hunting ducks
fox hunting
Chase of a fox by horsemen with a pack of hounds. In England, home of the sport, it dates from at least the 15th century, when it probably developed out of stag and hare hunting. Modern fox hunting became popular among the upper classes in the 19th century. A hunt is led by a master; the dogs (usually 15-20 matched pairs) are controlled by the huntsman and two or three assistants. The hunt may take place on any grounds (woodlands, heath, or fields) where a fox is suspected to be. The riders, outfitted in distinctive red uniforms, meet at a host's house, and the hounds are sent off to search out the fox; when it is found, the hunt begins. The fox is chased until it either escapes or is cornered and killed. Fox hunting reached its peak in popularity before World War I; it continued into the late 20th century despite the decreasing number of large estates and popular opposition on grounds of cruelty and elitism
fox hunting
mounted hunters follow hounds in pursuit of a fox
fox-hunting
Fox-hunting is a sport in which people riding horses chase a fox across the countryside. Dogs called hounds are used to find the fox
happy hunting ground
North American Indian heaven, place of peace and utter happiness to which people go after death (belief of some North American Indians); place where much of something desired can be obtained
hunt
To search for or follow after, as game or wild animals; to chase; to pursue for the purpose of catching or killing; to follow with dogs or guns for sport or exercise; as, to hunt a deer
hunt
as, to hunt down a criminal; he was hunted from the parish
hunt
In Britain, a hunt is a group of people who meet regularly to hunt foxes
hunt
In Britain, when people hunt, they ride horses over fields with dogs called hounds and try to catch and kill foxes, as a sport. She liked to hunt as often as she could. Hunt is also a noun. The hunt was held on land owned by the Duke of Marlborough
hunt
To drive; to chase; with down, from, away, etc
hunt
A district of country hunted over
hunt
To use or manage in the chase, as hounds
hunt
chase away, with as with force; "They hunted the the unwanted immigrants out of the neighborhood"
hunt
seek, search for; "She hunted for her reading glasses but was unable to locate them"
hunt
oscillate about a desired speed, position, or state to an undesirable extent; "The oscillator hunts about the correct frequency"
hunt
If you hunt for something or someone, you try to find them by searching carefully or thoroughly. A forensic team was hunting for clues = search Hunt is also a noun. The couple had helped in the hunt for the toddlers. = search
hunt
If a team or competitor is in the hunt for something, they still have a chance of winning it. We're still in the hunt for the League title and we want to go all the way in the Cup. see also hunting, witch-hunt. British writer and editor of the Examiner (1806-1821). He is known for his essays defending romanticism. American architect who supervised an addition to the Louvre in Paris and designed an extension of the U.S. Capitol (1855) as well as the base of the Statue of Liberty. British painter who with Rossetti and Millais founded the Pre-Raphaelite Brotherhood. His works include The Light of the World (1854) and The Scapegoat (1856). American painter who brought the painting of the French Barbizon school to the attention of American artists and collectors. Hunt Haroldson Lafayette Hunt R. Timothy Hunt Richard Morris Hunt William Holman Morgan Thomas Hunt Pendleton George Hunt
hunt
the pursuit and killing or capture of wild animals regarded as a sport
hunt
The game secured in the hunt
hunt
chase away, with as with force; "They hunted the the unwanted immigrants out of the neighborhood
hunt
To seek; to pursue; to search; with for or after
hunt
{f} chase and capture game animals; search, look for; follow after, pursue
hunt
search (an area) for prey; "The King used to hunt these forests"
hunt
yaw back and forth about a flight path; "the plane's nose yawed"
hunt
1 Of an aircraft, rocket, etc : to weave about its flightpath, as if seeking a new direction of another angle of attack, specifically, to yaw back and forth
hunt
United States architect (1827-1895)
hunt
an instance of searching for something; "the hunt for submarines"
hunt
To shift up and down in order regularly
hunt
Englishman and Pre-Raphaelite painter (1827-1910)
hunt
To use or traverse in pursuit of game; as, he hunts the woods, or the country
hunt
an association of huntsmen who hunt for sport
hunt
An action that a vampire can take to restore lost, spent, or burned blood counters
hunt
An association of huntsmen
hunt
to chase and kill animals for food
hunt
A pack of hounds
hunt
pursue or chase relentlessly; "The hunters traced the deer into the woods"; "the detectives hounded the suspect until they found the him"
hunt
pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running deer"; "The Duke hunted in these woods"
hunt
British writer who defended the romanticism of Keats and Shelley (1784-1859)
hunt
When people or animals hunt, they chase and kill wild animals for food or as a sport. As a child I learned to hunt and fish He got up at four and set out on foot to hunt black grouse. Hunt is also a noun. He set off for a nineteen-day moose hunt in Nova Scotia
hunt
the pursuit and killing or capture of wild animals regarded as a sport the work of finding and killing or capturing animals for food or pelts an instance of searching for something; "the hunt for submarines"
hunt
an association of huntsmen who hunt for sport British writer who defended the romanticism of Keats and Shelley (1784-1859) United States architect (1827-1895) Englishman and Pre-Raphaelite painter (1827-1910) pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running deer"; "The Duke hunted in these woods"
hunt
The act or practice of chasing wild animals; chase; pursuit; search
hunt
If you hunt a criminal or an enemy, you search for them in order to catch or harm them. Detectives have been hunting him for seven months Hunt is also a noun. Despite a nationwide hunt for the kidnap gang, not a trace of them was found
hunt
{i} act of chasing and capturing game animals
hunt
To move or shift the order of (a bell) in a regular course of changes
hunt
To chase down prey and (usually) kill it. When the prey is a fish, its not called hunting, but fishing
hunt
To be in a state of instability of movement or forced oscillation, as a governor which has a large movement of the balls for small change of load, an arc-lamp clutch mechanism which moves rapidly up and down with variations of current, or the like; also, to seesaw, as a pair of alternators working in parallel
hunt
To search diligently after; to seek; to pursue; to follow; often with out or up; as, to hunt up the facts; to hunt out evidence
hunt
the work of finding and killing or capturing animals for food or pelts
hunt
To follow the chase; to go out in pursuit of game; to course with hounds
hunt
the activity of looking thoroughly in order to find something or someone
job hunting
job searching, act of looking for an employment position
target-hunting
guided automatically toward the target
went job hunting
searched for a new job
hunting
Favoriten