however, nevertheless

listen to the pronunciation of however, nevertheless
Englisch - Türkisch
Ancak yine de
nonetheless
her şeye karşın
notwithstanding
bütün bunlara rağmen
notwithstanding
-e karşın
nonetheless
bkz.nevertheless
nonetheless
bununla beraber
notwithstanding
buna rağmen
nevertheless, however, anyway
Yine de, ancak, yine de
nonetheless
her şeye rağmen

Her şeye rağmen, o, çocukları seviyordu ve işinden memnundu. - Nonetheless, she loved the children and was content with the work.

nonetheless
z. bununla birlikte, her şeye karşın, gene de, yine de
nonetheless
yine de

Dünyada 7 milyar insan var, ve ben hâlâ yine de yalnızım. - There are seven billion people in the world, and yet I am nonetheless alone.

Fakir olmasına rağmen, o yine de mutluydu. - Though he was poor, he was nonetheless happy.

notwithstanding
(Mukavele) -e rağmen; her ne kadar, gerçi
notwithstanding
mamafih
notwithstanding
gene de
notwithstanding
yine de
notwithstanding
dığı halde
notwithstanding
edat rağmen
notwithstanding
(zarf) buna rağmen, yine de, gerçi
notwithstanding
rağmen
notwithstanding
mesine rağmen
Englisch - Englisch
nonetheless
notwithstanding
however, nevertheless
Favoriten