hence, to form as if by winding one part around another; to wreathe; to make up

listen to the pronunciation of hence, to form as if by winding one part around another; to wreathe; to make up
Englisch - Türkisch

Definition von hence, to form as if by winding one part around another; to wreathe; to make up im Englisch Türkisch wörterbuch

twist
{f} burmak
twist
{f} burkmak
twist
eğriltmek
twist
kanırtmak
twist
döndürmek
twist
bükülme
twist
çevirme
twist
{i} kıvrım

Banliyölerde caddeler kıvrımlı ve dardır. - Streets are often twisted and narrow in the suburbs.

twist
{f} bük

Tom Mary'nin kolunu büktü ve o hayır kurumumuza biraz para bağışlamayı kabul etti. - Tom twisted Mary's arm and she agreed to donate some money to our charity.

O gerçekten bükülmüş. - That's really twisted.

twist
eğilim
twist
şeklini değiştirmek
twist
{f} ters anlam vermek, çarpıtmak
twist
(isim) büklüm, dönme, burkma, bükülme, burkulma, kıvırma, bükme, çarpıtma, kıvrım, düğüm, yeni çözüm, eğilim (kötü), sarma sigara, ibrişim, ip, girdap, viraj, dönemeç, tvist (dans)
twist
{i} dönme
twist
{i} ibrişim
twist
{i} kıvırma

Kolumu kıvırmayı bırak! - Stop twisting my arm!

twist
{i} burkulma
twist
{i} tvist (dans)
twist
{f} çarpıtmak
Englisch - Englisch
twist
hence, to form as if by winding one part around another; to wreathe; to make up

    Silbentrennung

    hence, to form as if by wind·ing one part a·round another; to wreathe; to make up

    Aussprache

    Wort des Tages

    taboo
Favoriten