having a right or claim, named

listen to the pronunciation of having a right or claim, named
Englisch - Türkisch

Definition von having a right or claim, named im Englisch Türkisch wörterbuch

entitled
{s} adlı
entitled
(Politika, Siyaset) başlığı altında
entitled
yetkili

Tom onu yapmaya yetkili. - Tom is entitled to do that.

Toplantıya katılmak için yetkili değilsiniz. - You are not entitled to attend the meeting.

entitled
{s} isminde
Englisch - Englisch
{a} entitled
having a right or claim, named
Favoriten