hatıralar

listen to the pronunciation of hatıralar
Türkisch - Englisch
remembrances
memoirs

My friends urged me to write my memoirs. - Arkadaşlarım hatıralarımı yazmam için beni zorladı.

reminiscences
memories

Memories of my college days come to my mind. - Kolej günlerimin hatıraları aklıma geliyor.

Thanks for the memories. - Hatıralar için teşekkürler.

reminiscence
hatıra
memory

Without the slightest doubt, the dream was a memory from a previous life. - En ufak bir şüphe olmadan, rüya daha önceki hayattan bir hatıraydı.

hatıra
{i} souvenir

This will be a good souvenir of my trip around the United States. - Bu, Amerika Birleşik Devletleri etrafındaki gezimle ilgili iyi bir hatıra olacak.

This Daumier print is the most beautiful thing that I have bought as a souvenir of Paris. - Bu Daumier baskısı, Paris'ten bir hatıra olarak satın aldığım en güzel şeydir.

hatıra
remember
hatıra
{i} heirloom
hatıra
reminder
hatıra
indelible
hatıra
remembrance
hatıra
reminiscence
hatıra
keepsake
hatıra
memento
hatıra
souvenier
hatıra
{s} commemorative
hatıra
{i} recollection

That is in my recollections. - Bu, benim hatıralarımın içinde.

hatıra
{i} survival
hatıra
recollection, memory, reminiscence
hatıra
{i} relic
hatıra
{i} token
hatıra
souvenir, memento, keepsake
hatıra
memory, remembrance, recollection, reminiscence; souvenir, memento, keepsake
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) hatırât
HATIRA
(Osmanlı Dönemi) Hatıra gelen. Hatırda kalan şey
HATIRA
(Osmanlı Dönemi) Bir kimseyi veya bir hâdiseyi hatırlatması için yazılan veya saklanan veya birisine verilen şey
Hatıra
anı
Hâtıra
(Osmanlı Dönemi) YÂD
hatıra
Andaç, anmalık, yadigâr
hatıra
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
hatıra
Anı: "İlk aşkın hatırası ne de olsa başka oluyor."- H. E. Adıvar
hatıralar
Favoriten