harbi

listen to the pronunciation of harbi
Türkisch - Englisch
correct
true
real

My 3-year-old is really getting on my nerves. - 3 yaşındaki çocuğum harbiden sinirlerimi hoplatıyor.

ramrod; straight, trustworthy, honest, outspoken; true, genuine, real
slang fair and square, honest, upright (person)
genuine
(tüfek) ramrod
honest
trustworthy
ramrod
ramroad
pullthrough
harbi bas
slang Scram!/Take off!
harbi konuşmak
slang to speak the truth
harbi zar
slang honest dice
hareket harbi
(Askeri) mobile warfare
hareket harbi
(Askeri) war of movement
Hava Kuvvetleri Bilgi Harbi Merkezi
(Askeri) Air Force Information Warfare Center
hava harbi komutanı
(Askeri) air warfare commander
hava harbi simülasyon modeli
(Askeri) air warfare simulation model
hava savunma harbi
(Askeri) antiair warfare
kaza harbi
(Askeri) accidental war
mevzi harbi
(Askeri) war of position
mevzi harbi
(Askeri) position warfare
mevzi harbi
(Askeri) trench warfare
kırım harbi
crimean war
Bilgi Harbi Destek Merkezi
(Askeri) Information Warfare Support Center
Deniz Kuvvetleri Hava Harbi Merkezi, Hava Aracı Tümeni
(Askeri) Naval Air Warfare Center, Aircraft Division
Mayın Harbi Komutanlığı Komutanı
(Askeri) Commander, Mine Warfare Command
akustik harp; hava harbi
(Askeri) acoustic warfare; air warfare
bilgi harbi
(Askeri) information warfare
bilgi harbi komutanı
(Askeri) information warfare commander
deniz kuvvetleri bilgi harbi faaliyeti
(Askeri) naval information warfare activity
deniz kuvvetleri özel harbi
(Askeri) naval special warfare
deniz kıyı harbi
(Askeri) naval coastal warfare
deniz kıyı harbi komutanı
(Askeri) naval coastal warfare commander
denizaltı harbi harekat araştırma dairesi
(Askeri) submarine warfare operations research division
denizaltıya karşı muharebe (denizaltı savunma harbi) ; ortalama yüzey rüzgarı
(Askeri) antisubmarine warfare; average surface wind
donanma bilgi harbi merkezi
(Askeri) fleet information warfare center
gerilla harbi
(Askeri) guerrilla warfare
helikopter denizaltı savunma harbi filosu (Deniz Kuvvetleri); homing tek
(Askeri) helicopter antisubmarine warfare squadron (Navy); homing single-unit
istiklal Harbi the Turkish War of Independence
(1919-1922). İ
kimya harbi
chemical warfare
kimya harbi malzemesi
(Askeri) gas munition
kitle harbi
(Askeri) war of masses
komuta ve kontrol harbi
(Askeri) command and control warfare
mayın harbi
(Askeri) mine warfare
savunma amaçlı bilgi harbi
(Askeri) defensive information warfare
savunma harbi
(Askeri) defensive warfare
seyyar kıyı deniz altı harbi
(Askeri) mobile inshore undersea warfare
sinir harbi
psychologic warfare
sinir harbi
battle of nerves
sinir harbi
war of nerves
sinir harbi
psychological warfare
siper harbi
stabilized warfare
siper harbi
trench warfare
suüstü harbi
(Askeri) surface warfare
suüstü harbi komutanı
(Askeri) surface warfare commander
taarruz harbi
(Askeri) strike warfare
taarruz harbi komutanı
(Askeri) strike warfare commander
taarruz harbi komutanı; deniizn kabarması/dalga
(Askeri) strike warfare commander; swell/wave current
taklit kimya harbi maddesi
(Askeri) simulated agent
uzay harbi
(Askeri) space warfare
yönlendirilmiş enerji harbi
(Askeri) directed-energy warfare
yıldırım harbi
(Askeri) lightning war
çete harbi
guerrilla
çete harbi
guerilla war
çevre harbi
(Askeri) peripheral war
Türkisch - Türkisch
Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
Osmanlı ülkelerinde ticaretla uğraşan yabancı uyruklulara verilen ad
Doğru, hilesiz, temiz, mert
harbe
HARBÎ
(Osmanlı Dönemi) Harbe mensub ve müteallik
HARBÎ
(Osmanlı Dönemi) Tüfek temizliği için kullanılan demir çubuk
HARBÎ
(Osmanlı Dönemi) Dâr-ül harbde bulunan ve müslim olmayan kimse. Arada anlaşma yapılmamış düşman
harbî
(Osmanlı Dönemi) kendisiyle harp hâlinde bulunulan
MUTE HARBİ
(Osmanlı Dönemi) Mute, Şam'a bağlı, Kudüs'e iki konak mesafede bir yerdi. Mute harbi müslümanlarla Rumlar arasında vuku bulan muharebelerin başlangıcıdır. Sebebi de Peygamber'in elçisinin öldürülmesidir. Resul-ü Ekrem Busrâ emiri Şürahbil bin Amr'e, ashâbından Hâris bin Umeyr ile bir mektub göndererek İslâma dâvet etmişti. Hâris, Mute'den geçerken Şürahbil'e tesadüf edip, elçi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Şürahbil, Haris'i küstahça öldürdü. Şimdiye kadar Resul-ü Ekrem'in elçilerinden hiç birisinin hayatına taarruz edil
sinir harbi
Söz veya davranışlarla birbirini sinirlendirme
harbi
Favoriten