going beyond usual and proper limits

listen to the pronunciation of going beyond usual and proper limits
Englisch - Türkisch

Definition von going beyond usual and proper limits im Englisch Türkisch wörterbuch

exorbitant
{s} aşırı
exorbitant
{s} çok fazla

Bu kameranın fiyatı çok fazla. - The price of this camera is exorbitant.

exorbitant
{s} aşırı yüksek, fahiş (fiyat)
exorbitant
(talep/maliyet/fiyat/vb.) çok fazla
exorbitant
{s} fahiş
exorbitant
exorbitantly aşırı olarak
exorbitant
cy fazlalık
exorbitant
fahiş çok fazla
exorbitant
haddini aşma
exorbitant
ifrata kaçan
exorbitant
aşırılık
exorbitant
ileri gitme
Englisch - Englisch
exorbitant
going beyond usual and proper limits

  Silbentrennung

  Go·ing be·yond u·su·al and prop·er limits

  Türkische aussprache

  gōîn bîônd yujuıl ınd präpır lîmıts

  Aussprache

  /ˈgōən bəˈônd ˈyo͞oᴢʜo͞oəl ənd ˈpräpər ˈləməts/ /ˈɡoʊɪn bɪˈɔːnd ˈjuːʒuːəl ənd ˈprɑːpɜr ˈlɪməts/

  Wort des Tages

  zabernism
Favoriten