gerilim

listen to the pronunciation of gerilim
Türkisch - Englisch
tension

Can you feel the tension? - Gerilimi hissedebiliyor musun?

Racial tensions remained high. - Irkçı gerilimler yüksek kaldı.

voltage
stress

She is unable to cope with stress. - O, gerilimle başa çıkamıyor.

Tom told Mary that he thought John was really stressed out. - Tom Mary'ye John'un gerçekten gerilim altında olduğunu söyledi.

(Edebiyat) thrill

I don't like rural horror thrillers. - Ben kırsal korku gerilimini sevmiyorum.

Having a family is one of life's greatest thrills. - Bir aileye sahip olmak hayatın en büyük gerilimlerinden biridir.

intensity
(Tıp) stress test
regression
frustration
tensile
strain

The incident led to deep strains in diplomatic relations with the United States. - Olay, ABD ile diplomatik ilişkilerde derin gerilime neden oldu.

ling. tension (of vocal cords)
phys. tension
(arterial) tension
tension, stress; voltage; frustration
potential
psych. tension
cin., theat., lit. suspense
strength
tug and pull
voltages
gerilim düşümü
(Elektrik, Elektronik,Teknik) voltage drop
gerilim altında
(Bilgisayar,Teknik) live
gerilim altında
stressed
gerilim aralığı
(Elektrik, Elektronik) voltage range
gerilim darbesi
surge
gerilim düzengeci
voltage regulator
gerilim düzenleci
voltage regulator
gerilim filmi
(Sinema) thriller movie
gerilim filmi
(Sinema) thriller film
gerilim gevşemesi
(Gıda) stress relaxation
gerilim giderme
normalization
gerilim giderme
normalizing
gerilim izleyici
voltage follower
gerilim kuvveti
(Tıp) tensile strength
gerilim ölçer
(Denizbilim) potentiometer
gerilim ölçer
(Gıda) tensiometer
gerilim ölçer
(Gıda) voltmeter
gerilim özdüşümü
(Bilgisayar) voltage regulation
gerilim filmi
(Film) thriller

gerilim filmi ve heyecan veren film olarak kullanılıyor.

gerilim artması
stress increase
gerilim ayarı
voltage regulation
gerilim azalışı
voltage decay
gerilim biriktirici
capacitor
gerilim bobini
voltage coil
gerilim bölücü
voltage divider
gerilim büyüklüğü
stress intensity
gerilim dedektörü
voltage detector
gerilim değişimi
voltage variation
gerilim diyagramı
stress diagram
gerilim doyması
voltage saturation
gerilim duyarlığı
voltage sensitivity
gerilim dönüştüreci
voltage transformer
gerilim düzeyi
voltage level
gerilim düşmeleri
voltage dips
gerilim düşmesi
drop of voltage
gerilim düşümü
voltage droop
gerilim düşürücü
voltage divider
gerilim düşürücü transformatör
step down transformer
gerilim düşüşü
voltage dip
gerilim düşüşü
voltage drop
gerilim esnekliği
(Madencilik) elasticity of tension
gerilim geribeslemesi
voltage feedback
gerilim giderme
stress relieving
gerilim gradyani
(Elektrik, Elektronik) potential gradient
gerilim gradyanı
voltage gradient
gerilim hattı
hot wire
gerilim katlayıcı
voltage doubler
gerilim kaybı
(Elektrik, Elektronik) voltage loss
gerilim kaynağı
voltage source
gerilim kazancı
voltage gain
gerilim kontrol osilatmrü
(Askeri) voltage controlled oscillator
gerilim korozyonu
stress corrosion
gerilim kumanda kristal osilatörü; gerilim kumanda osilatörü
(Askeri) voltage controlled crystal oscillator; voltage controlled oscillator
gerilim regülatörü
voltage regulator
gerilim seçici
voltage selector
gerilim sonrası
post-tension
gerilim sonrası
posttension
gerilim sınırı
voltage limit
gerilim sınırı
limit of tension
gerilim taşması
(Bilgisayar) line surge
gerilim testi
stress test
gerilim ve direnç
voltage and resistance
gerilim yaratmak
(deyim) make a fuss of
gerilim yaratmak
(deyim) kick up a dust
gerilim yaratmak
(deyim) cause a scene or disturbance
gerilim yaratmak
(deyim) make the fur fly
gerilim yükselişi
voltage rise
gerilim yükselteci
voltage amplifier
gerilim yükseltici
step up transformer
gerilim yükseltimi
voltage amplification
gerilim çizgesi
stress diagram
gerilim çoğaltıcı
voltage multiplier
gerilim üreteci
voltage generator
gerilim üreteci
alternator
gerilme ve gerilim
strains and stresses
geçici gerilim
transient voltage
esnek gerilim
elastic strain
alçak gerilim dağıtım panosu
low voltage distribution panel
elektrikte gerilim
voltage electricity
gerilim filmi
suspense movie
aktif gerilim
active potential
aktif gerilim
active voltage
alternatif gerilim
alternating voltage
alçak gerilim
low voltage, low tension
artık gerilim
residual voltage
aşırı gerilim
overvoltage
birincil gerilim
(Elektrik, Elektronik) primary voltage
bozucu gerilim
(Elektrik, Elektronik) disruptive tension
durgun aşırı gerilim
(Elektrik, Elektronik) static over voltage
duygusal gerilim
(Pisikoloji, Ruhbilim) emotional stress
dış gerilim
external voltage
elektrik gerilim birimi
volt
endüklenen gerilim
induced voltage
etkin gerilim
active voltage
harici gerilim
external voltage
ikincil gerilim
secondary voltage
ileri gerilim
forward voltage
ilk gerilim
initial stress
gerilim
internal voltage, internal stress
kritik gerilim
critical voltage
maksimum gerilim
maximum voltage, peak voltage
neon gerilim regülatörü
neon voltage regulator
nominal gerilim
nominal voltage
normal gerilim
standard voltage
optimum gerilim
(Elektrik, Elektronik,Teknik) optimum voltage
ortalama gerilim
average voltage
ortalama gerilim
mean stress
polar gerilim
polar tension
primer gerilim
primary voltage
psikolojik gerilim
(Pisikoloji, Ruhbilim) psychological tension
referans gerilim
reference voltage
sabit gerilim
constant voltage
sabit ön-gerilim
(Elektrik, Elektronik) fixed bias
sekonder gerilim
secondary voltage
sürücü gerilim
driving potential
sıfır gerilim
(Elektrik, Elektronik) zero potential
tabii gerilim
self-potential
tehlikeli gerilim
dangerous voltage
termik gerilim
thermal stress
ters gerilim
inverse voltage, reverse voltage
uygulanan gerilim
applied pressure
yüksek gerilim
excess voltage
yüksek gerilim
high voltage, high tension
yüksek gerilim
heavy current
yüksek gerilim akımı
high tension
yüksek gerilim akımı
high voltage
yüksek gerilim hattı
power line
yıldız gerilim
(Elektrik, Elektronik) star voltage
Türkisch - Türkisch
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum
Gerginlik, tansiyon: "Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu."- H. Taner. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum
Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon
Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj
Potansiyel farkı, voltaj
Gerginlik, tansiyon
Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon
Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon
voltaj
tevettür
tansiyon
gerilim ölçümü
Mekanik gerilim niceliğini, birtakım ölçü araçlarından yararlanarak belirleme, tansiyometri
gerilim ölçümü
Sıvılardaki yüzey gerilimlerini belirleme işi, tansiyometri
alçak gerilim
Düşük voltajlı elektrik hattı
alçak gerilim
Değeri ve gücü az olan elektrik potansiyeli
yüksek gerilim
Otuz üç bin kilovattan elli dört bin kilovata kadar olan gerilime verilen ad
gerilim
Favoriten