geçimli

listen to the pronunciation of geçimli
Türkisch - Englisch
easy to get along with, easygoing, complaisant
easy to get along with
livable with
compatible
easygoing
compatible with
geçim
livelihood

Most people have to work for their livelihood. - Çoğu kişi geçimleri için çalışmak zorunda.

geçim
subsistence
geçim
{i} maintenance
geçim
daily
geçim
compatibility
geçim
getting along with one another
geçim
bread and butter
geçim
keep

I'd like to earn my keep while I'm staying with you. - Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum.

geçim
bread

Tom is the only breadwinner in the family. - Tom ailede evin geçimini sağlayan tek kişi.

She's the breadwinner in this family. - Bu ailenin geçimini sağlayan kişi o.

geçim
daily bread
geçim
support

Sami's family supported Layla. - Sami'nin ailesi Leyla'nın geçimini sağladı.

Sami and his neighbors raised money to support Layla. - Sami ve komşuları Leyla'nın geçimini sağlamak için para topladılar.

geçim
{i} sustentation
geçim
relation
geçim
keeping
geçim
getting along with one another, harmony
geçim
{i} upkeep
geçim
{i} living

What does Tom do for a living? - Tom geçimini neyle sağlar?

Tom drives a truck for a living. - Tom geçimini sağlamak için bir kamyon sürmektedir.

geçim
getting along

Tom and Mary have trouble getting along. - Tom ve Mary'nin geçim sorunu var.

geçim
living, livelihood, subsistence, maintenance, bread and butter; getting on with somebody, harmony, compatibility
geçim
a living, livelihood
Türkisch - Türkisch
Çevresindekilerle iyi geçinen
Geçim
(Osmanlı Dönemi) VAKT
geçim
Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
geçim
Anlaşma, uyuşma
geçimli
Favoriten