flukey

listen to the pronunciation of flukey
Englisch - Türkisch
{s} kararsız
{s} dönek
{s} tesadüf
{s} şansa bağlı
{s} şans
lucky
talihli
lucky
{s} tâlihli
lucky
şanslı

Şanslı bir ruh seni terk ettiği zaman, bir başkası seni alır.Ben az önce bir iş sınavını geçtim. - When one lucky spirit abandons you another picks you up. I just passed an exam for a job.

Bilirsin çok şanslısın! Böyle bir şey bir ömür boyu sadece bir kez olur. - You're very lucky you know! A such thing happen only once in a lifetime.

lucky
uğurlu
lucky
lucky day uğurlu gün
lucky
lucky penny uğurlu para
lucky
luckinessşanslılık
lucky
bahtlı
lucky
yıldızı parlamak
lucky
akyazılı
lucky
bahtı açık
lucky
kısmeti açık
lucky
kısmetli
lucky
talihi yaver gitmek
fluky
kararsız
fluky
tesadüfe dayanan
fluky
şansa bağlı
fluky
tesadüfi
fluky
{s} dönek
fluky
şans
fluky
{s} tesadüf
fluky
şanslı
lucky
sanslı
lucky
mesut gün
Englisch - Englisch
lucky
unstable, prone to rapid and unpredictable changes

We would have got to Spain already if it wasn't for the flukey wind.

{s} subject to accident; chancy, uncertain; iffy; gained through luck and not skill (Slang)
subject to accident or chance or change; "a chancy appeal at best"; "getting that job was definitely fluky"; "a fluky wind"; "an iffy proposition"
Fluky
flooky
fluky
{s} chancy, uncertain; gained through luck and not skill (Slang)
fluky
Formed like, or having, a fluke
fluky
subject to accident or chance or change; "a chancy appeal at best"; "getting that job was definitely fluky"; "a fluky wind"; "an iffy proposition"
fluky
alternative spelling of flukey
flukey
Favoriten