familiar with, used to;adapted to

listen to the pronunciation of familiar with, used to;adapted to
Englisch - Türkisch

Definition von familiar with, used to;adapted to im Englisch Türkisch wörterbuch

accustomed
{s} alışkın

Erken kalkmaya alışkınım. - I'm accustomed to getting up early.

O, seyahat etmeye alışkındır. - He's accustomed to traveling.

accustomed
{s} alışılmış

Alışılmış olandan farklı bir bağlamda bir şey görmek şaşırtıcı olabilir. - Seeing something in a different context than the accustomed one can be surprising.

accustomed
alışkan
accustomed
her zamanki
accustomed
(~ to) alışkın
accustomed
{f} alıştır

Kısa sürede kendini soğuk havaya alıştırdı. - He soon accustomed himself to cold weather.

O hızla kendini yeni çevresine alıştırdı. - He quickly accustomed himself to his new surroundings.

accustomed
alıştırılmış
accustomed
{s} alışmış

Tom burada çalışmaya alışmış durumda. - Tom has gotten accustomed to it working here.

Yoluna çıkan herhangi birine rüşvet vermeye alışmış. - He is accustomed to bribing anyone who gets in his way.

accustomed
{s} alışık

Yalnız yatmaya alışık değildi. - He was not accustomed to sleeping alone.

Ben herkesin önünde konuşmaya alışık değilim. - I am not accustomed to speaking in public.

Englisch - Englisch
{s} accustomed
familiar with, used to;adapted to
Favoriten