enclose in a cage; place in a cage

listen to the pronunciation of enclose in a cage; place in a cage
Englisch - Türkisch

Definition von enclose in a cage; place in a cage im Englisch Türkisch wörterbuch

cage
kafes

Aslanlar kafeslerinde kükredi. - The lions roared in their cages.

Aslan kafesinden dışarı çıkmak için mücadele etti. - The lion struggled to get out of his cage.

cage
{i} asansör
cage
{i} kuş kafesi

Kuş kafesin içine uçtu. - The bird flew into the cage.

Onun bir kuş kafesi gibi olduğunu düşündü. - He thought that it was like a bird cage.

cage
{i} buz hokeyi kalesi
cage
{i} asansör kabini
cage
{f} kafeslemek
cage
{f} kafese koymak
cage
(İnşaat) (bearing) kafes (rulman)
cage
{f} buz hokeyinde sayı yapmak
cage
{i} sayı
cage
kafes,v.kafese koy: n.kafes
cage
{i} hapishane

Şarkıcıyı hapishaneye koyabilirsin, ama şarkıyı değil. - You can cage the singer but not the song.

cage
{i} (inşaatlarda) iskele
cage
iskele kafese kapamak
cage
{f} kafese koy

Güzel bir kız kale yakınına geldiğinde, bir kuşa dönüştürüldü ve peri ona bir kafese koydu ve kale içindeki bir odaya astı. - When any pretty maiden came near the castle, she was changed into a bird, and the fairy put her into a cage, and hung her up in a chamber in the castle.

Kuşları kafese koymayı reddediyorum. - I refuse to cage birds.

cage
kafese kapamak
cage
düşerge
cage
{i} kodes
cage
{i} esir kampı
Englisch - Englisch
{f} encage
{f} cage
enclose in a cage; place in a cage
Favoriten