eklemeler

listen to the pronunciation of eklemeler
Türkisch - Englisch
add

Contributors should add sentences that are respectful of others. - Katılımcıların başkalarına saygılı cümleler eklemeleri gerekir.

(Bilgisayar) insertions
adds
ekleme
adding

Adding comments makes it easier to read the code. - Yorum eklemek kodu okumayı daha kolay hale getirir.

Adding comments makes reading the code easier. - Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir.

ekleme
{i} supplementation
ekle
(Bilgisayar) ins

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations. - Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz.

I have attached instructions on how to use FTP to access our files. - Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim.

ekleme
addition

The committee approved the addition. - Komite eklemeyi onayladı.

Additions and deletions are not shown immediately. - Ekleme ve çıkarmalar hemen gösterilmiyor.

ekle
(Bilgisayar) appendto
ekle
(Bilgisayar) inject
ekle
(Bilgisayar) append to
ekle
(Bilgisayar) attach

I attached my CV and my PhD proposals. - CV'mi ve Doktora önerilerimi ekledim.

I have installed Microsoft Office on my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment. - Benim kişisel bilgisayarıma Microsoft Office yükledim, bu yüzden bana eklenti gönderdiğinde lütfen onun dosya formatını kullan.

ekle
(Bilgisayar) add to

Please add Tom's name to the list. - Lütfen Tom'un adını listeye ekleyin.

A good head and a good heart are always a formidable combination. But when you add to that a literate tongue or pen, then you have something very special. - İyi bir kafa ve iyi bir kalp her zaman müthiş bir kombinasyondur. Fakat buna bir okuryazar dil ya da kalem eklediğinizde, o zaman çok özel bir şeyiniz vardır.

ekle
(Bilgisayar) include

If you want to include other information, please let us know. - Başka bilgi eklemek istersen lütfen bize bildir.

Did you include everything you wanted to say in the text? - Metne söylemek istediğin her şeyi ekledin mi?

ekle
(Bilgisayar) insertion
ekle
(Bilgisayar) append
ekle
annex

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

ekleme
annex

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

ekleme
jointing
ekleme
assembly
ekleme
annexing
ekleme
intercalation
ekleme
insert
ekleme
splenius
ekleme
(Dilbilim) intrusion
ekleme
junction
ekleme
(Gıda) superimpose
ekleme
add on
ekle
{f} enclosing
ekle
{f} add on

Add one teaspoon of paprika. - Bir çay kaşığı kırmızı biber ekle.

ekle
add up to
ekle
{f} added

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

You can get it at the courthouse, the clerk added. - Onu adliye binasında alabilirsin, katip ekledi.

ekle
tack on
ekle
{f} add

Don't add sentences from copyrighted sources. - Telifli kaynaklardan cümleler eklemeyin.

I can add many sentences in different languages. - Farklı dillerde bir sürü cümle ekleyebilirim.

ekle
{f} affix
ekle
tot up
ekle
{f} tot
ekle
{f} adding

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

Thanks for adding me on Facebook. - Beni Facebook'ta eklediğin için teşekkür ederim.

ekle
{f} enclosed

She enclosed a little dark chocolate in her valentine. - O sevgililer gününde biraz koyu çikolata ekledi.

I have enclosed your order form. - Sipariş formunuzu ekledim.

ekleme
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

ekle
{f} add#on
ekle
augment
EKLEME
bonding
ekle
affixed
ekle
totup
ekle
splice

Could you splice these two pieces of rope together for me? - Bu iki parça ipi benim için birbirine ekler misin?

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

ekle
insert
ekle
tot#up
ekleme
added, appended
ekleme
adding, addition, appending, tacking (something) to
ekleme
{i} annexation

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

ekleme
enclitic
ekleme
(Hukuk) add

My mother forgot to add salt to the salad. - Annem salataya tuz eklemeyi unuttu.

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

ekleme
{i} extension
ekleme
{i} apposition
ekleme
{i} insertion
ekleme
affiliation
Türkisch - Türkisch

Definition von eklemeler im Türkisch Türkisch wörterbuch

ekleme
Eklenmiş
Ekleme
tevsiat
EKLE
(Osmanlı Dönemi) Bir kere doyana kadar yemek
ekleme
Ayakkabı pençesi, yama
ekleme
Eklemek işi
eklemeler
Favoriten