dye (fabric) before it is spun

listen to the pronunciation of dye (fabric) before it is spun
Englisch - Türkisch

Definition von dye (fabric) before it is spun im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

Tom sadece Mary'yi etkilemek için yaptı. - Tom did it just to impress Mary.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress
dye (fabric) before it is spun
Favoriten