deyim

listen to the pronunciation of deyim
Türkisch - Englisch
idiom

It's an idiom. You don't have to understand its literal meaning. - O bir deyimdir. Onun gerçek anlamını anlamak zorunda değilsin.

English is an idiomatic language. - İngilizce deyimsel bir dildir.

expression

The notorious expression of the year 2011 is Kebab murders. - 2011 yılının kötü tanınmış deyimi Kebap cinayetleridir.

The Chinese have found that the better their children know English, the less they use idiomatic expressions in Chinese. - Çinliler, çocukları İngilizceyi ne kadar iyi bilirlerse, Çincede o kadar az deyimsel ifadeler kullandıklarını buldular.

(Dilbilim) formula
(Bilgisayar) expr

The Chinese have found that the better their children know English, the less they use idiomatic expressions in Chinese. - Çinliler, çocukları İngilizceyi ne kadar iyi bilirlerse, Çincede o kadar az deyimsel ifadeler kullandıklarını buldular.

The notorious expression of the year 2011 is Kebab murders. - 2011 yılının kötü tanınmış deyimi Kebap cinayetleridir.

locution
idiom, phrase, expression
statement , expression(mat)
rede
statement, report, what a person says
circumlocution
verb phrase
idiomatic expressions
vernacular
{i} parlance
deyim yerindeyse
so to say
deyim yerindeyse
so to speak
deyim yerindeyse
if i may say so
deyim bulmak
coin
deyim doğru olduğunda kes
(Bilgisayar) break when expression is true
deyim izlemesi
(Bilgisayar,Teknik) statement trace
deyim numarası
(Bilgisayar,Teknik) statement number
deyimler
idioms
cebirsel deyim
(Bilgisayar,Matematik) algebraic expression
deyimler
nomenclature
Deyimler
ıdıoms

There are sayings, phrases, idioms and proverbs in every language which can not be translated literally. - Her dilde kelimenin tam anlamıyla tercüme edilemeyen, sözler, ifadeler, deyimler ve atasözleri vardır.

Idioms aren't supposed to make sense. - Deyimlerin mantıklı olması gerekmez.

amerikan ıngilizcesine özgü deyim
Americanism
artık kullanılmayan deyim
shibboleth
artık kullanılmayan deyim
archaism
açıklayıcı deyim
declarative statement, declaration
ingilizce deyim
anglicism
latince deyim
Latinism
mesleki deyim
vernacularism
sonraki deyim metni
(Bilgisayar) next statement text
uyduruk deyim
coinage
yerel dille ilgili deyim
vernacularism
yunanca deyim
Hellenism
zorunlu deyim
(Bilgisayar,Teknik) imperative statement
ıngiliz ıngilizcesine özgü deyim veya söz
Briticism
ıngilizce deyim
Anglicism
ırlanda diline özgü deyim
Irishism
Türkisch - Türkisch
Gerçek anlamının dışında kullanılan kalıplaşmış anlatım
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir: "Bence ziyan olmuş, eski deyimi ile heder olmuş bir değerdir."- H. Taner
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
tabir
cebirsel deyim
Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük ölçüsünü çıkarmak için gerekli işlemleri gösteren ve birbirine cebirsel işaretlerle bağlanan harf ve sayılar bütünü, cebirsel formül, cebirsel ifade
deyim
Favoriten