defeat, overcome, subdue

listen to the pronunciation of defeat, overcome, subdue
Englisch - Türkisch

Definition von defeat, overcome, subdue im Englisch Türkisch wörterbuch

conquer
{f} fethetmek

O neden dünyayı fethetmek istiyordu? - Why did she want to conquer the world?

Benim dileğim bu dağı fethetmek. - My wish is to conquer this mountain.

conquer
{f} zafer kazanmak
conquer
{f} elde etmek
conquer
{f} almak
conquer
{f} ele geçirmek

Çinli firmalar, dünya pazarını ele geçirmek için bir arayış başlattı. - Chinese firms have embarked on a quest to conquer the world market.

conquer
{f} başarmak
conquer
galebe çalmak
conquer
fethet

Ordular düşman topraklarını istila ve fethettiler. - Armies invaded and conquered the enemy territory.

Benim dileğim bu dağı fethetmek. - My wish is to conquer this mountain.

conquer
yenmek
conquer
alt etmek
conquer
üstesinden gelmek
conquer
conqueror fatih
conquer
zaptetmek
conquer
alt et/fethet
Englisch - Englisch
{f} conquer
defeat, overcome, subdue
Favoriten