dağılım

listen to the pronunciation of dağılım
Türkisch - Englisch
distribution
dispersion
being scattered
disintegration
chem. dispersion
dispersion; distribution; dissociation
(Dilbilim) variance
(Bilgisayar) diffuse
(Askeri,Ticaret) breakdown
(Askeri) diffusion
(Jeoloji) distrubution
(İstatistik) range
scatter
disperse
dağılım kanunu
distribution law
dağılım katsayısı
partition coefficient
dağılım ortamı
dispersion medium
dağılım ortamı chem
dispersion medium
dağılım yasası
math . distributive principle, distributive law
dağılım yasası
distribution law
dağılım şekli
dispersion pattern
düzgün sönümlü dağılım
tapered distribution
istatistik dağılım
range
log normal dağılım
(Askeri) log normal distribution
log-normal dağılım
(Çevre) log-normal distribution
lojistik dağılım
logistic distribution
aykırı dağılım
skew distribution
açısal dağılım
angular distribution
birikimli dağılım
cumulative distribution
birleşik dağılım
joint distribution
düzgün dağılım
(Dilbilim) normal distribution
elektrik dağılım tablosu
switchboard
geometrik dağılım
geometric distribution
ikiterimli dağılım
binomial distribution
lineer dağılım
linear distribution
normal dağılım
normal distribution
olağan dağılım
normal distribution
radyal dağılım
radial distribution
rastgele dağılım
(Tıp) randomize distrubution
simetrik dağılım
symmetrical distribution
simetrik olmayan dağılım
(Ticaret) skewed distribution
tane boyu dağılım
grain-size distribution
tane boyutlu dağılım
grain-size distribution
tekbiçimli dağılım
uniform distribution
uniform dağılım
(İstatistik) uniform distribution
yatay dağılım
horizontal distribution
üstel dağılım
exponential distribution
Türkisch - Türkisch
Bir ses biriminin, anlam biriminin veya dizimin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü
Bir toplumda veya kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere veya seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı
Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması
Dağılarak birbirinden ayrılma
Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı
Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa
Çağrışım
Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimlere verilen ad
Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması. Çağrışım
dispersiyon
dağılım
Favoriten