control and refrain from showing; of emotions

listen to the pronunciation of control and refrain from showing; of emotions
Englisch - Türkisch

Definition von control and refrain from showing; of emotions im Englisch Türkisch wörterbuch

suppress
{f} bastırmak

Kan şekeri bozukluğu düşük seviyede olan kişiler onların duygularını bastırmak için güçten yoksun olmaları nedeniyle kolayca korkarlar ve öfkelenirler. - People suffering from low level of blood sugar disorder, because they lack the power to suppress their emotions, get easily frightened and angry.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

suppress
(fiil) bastırmak, zaptetmek, durdurmak, dindirmek, önlemek, örtbas etmek, hasıraltı etmek, ortadan kaldırmak, baskı altına almak, yayınlanmasını yasaklamak
suppress
tutma
suppress
{f} önlemek
suppress
bastırma

Kan şekeri bozukluğu düşük seviyede olan kişiler onların duygularını bastırmak için güçten yoksun olmaları nedeniyle kolayca korkarlar ve öfkelenirler. - People suffering from low level of blood sugar disorder, because they lack the power to suppress their emotions, get easily frightened and angry.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

bottle up
sıkıştır
bottle up
dışa vurmamak
bottle up
içine atmak
suppress
bastır

Tom öfkesini bastıramadı. - Tom couldn't suppress his anger.

O, duygularını bastıramaz. - She can't suppress her emotions.

suppress
(bir hareket ya da durumu) bastırmak
bottle up
gizlemek
bottle up
sıkıştırmak
bottle up
bastırmak
bottle up
frenlemek
bottle up
kuşatmak
suppress
{f} hasıraltı etmek
suppress
{f} zaptetmek
suppress
{f} baskı altına almak
Englisch - Englisch
suppress
bottle up
control and refrain from showing; of emotions
Favoriten