control and refrain from showing; of emotions

listen to the pronunciation of control and refrain from showing; of emotions
İngilizce - Türkçe

control and refrain from showing; of emotions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

suppress
{f} bastırmak

Kan şekeri bozukluğu düşük seviyede olan kişiler onların duygularını bastırmak için güçten yoksun olmaları nedeniyle kolayca korkarlar ve öfkelenirler. - People suffering from low level of blood sugar disorder, because they lack the power to suppress their emotions, get easily frightened and angry.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

suppress
(fiil) bastırmak, zaptetmek, durdurmak, dindirmek, önlemek, örtbas etmek, hasıraltı etmek, ortadan kaldırmak, baskı altına almak, yayınlanmasını yasaklamak
suppress
tutma
suppress
{f} önlemek
suppress
bastırma

Tom bir gülümsemeyi bastırmaya çalışıyor. - Tom is trying to suppress a smile.

Kan şekeri bozukluğu düşük seviyede olan kişiler onların duygularını bastırmak için güçten yoksun olmaları nedeniyle kolayca korkarlar ve öfkelenirler. - People suffering from low level of blood sugar disorder, because they lack the power to suppress their emotions, get easily frightened and angry.

bottle up
sıkıştır
bottle up
dışa vurmamak
bottle up
içine atmak
suppress
bastır

O, duygularını bastıramaz. - She can't suppress her emotions.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

suppress
(bir hareket ya da durumu) bastırmak
bottle up
gizlemek
bottle up
sıkıştırmak
bottle up
bastırmak
bottle up
frenlemek
bottle up
kuşatmak
suppress
{f} hasıraltı etmek
suppress
{f} zaptetmek
suppress
{f} baskı altına almak
İngilizce - İngilizce
suppress
bottle up
control and refrain from showing; of emotions