control, rule, command

listen to the pronunciation of control, rule, command
Englisch - Türkisch

Definition von control, rule, command im Englisch Türkisch wörterbuch

dominate
{f} hükmetmek
dominate
egemen olmak
dominate
hakim olmak
dominate
{f} (bir yere) hâkim olmak, tepeden bakmak
dominate
ağır basmak
dominate
-e bakmak
dominate
en önemli yeri tutmak
dominate
hakim ol

Sami'nin hikâyesi manşetlere hakim oldu. - Sami's story dominated the headlines.

dominate
-de etkin olmak
dominate
-den daha yüksekte olmak
dominate
{f} nüfuzlu olmak
dominate
{f} hâkim olmak, egemen olmak, hükmetmek
dominate
(Askeri) HAKİM OLMAK, TAHAKKÜM, NÜFUZ ETMEK
dominate
{f} nazır olmak
dominate
{f} egemenlik kurmak
dominate
egemen ol

O adamın sana egemen olmasına izin verme. - Don't let that man dominate you.

Sami çevresindeki insanlara egemen oldu. - Sami dominated the people around him.

Englisch - Englisch
{f} dominate
control, rule, command
Favoriten