containing organisms that cause contagious diseases

listen to the pronunciation of containing organisms that cause contagious diseases
Englisch - Englisch
pestiferous
containing organisms that cause contagious diseases

  Silbentrennung

  containing organisms that cause con·ta·gious diseases

  Türkische aussprache

  kınteynîng ôrgınîzımz dhıt kôz kınteycıs dîzizız

  Aussprache

  /kənˈtānəɴɢ ˈôrgəˌnəzəmz ᴛʜət ˈkôz kənˈtāʤəs dəˈzēzəz/ /kənˈteɪnɪŋ ˈɔːrɡəˌnɪzəmz ðət ˈkɔːz kənˈteɪʤəs dɪˈziːzəz/

  Wort des Tages

  agerasia
Favoriten