containing organisms that cause contagious diseases

listen to the pronunciation of containing organisms that cause contagious diseases
İngilizce - İngilizce
pestiferous
containing organisms that cause contagious diseases

  Heceleme

  containing organisms that cause con·ta·gious diseases

  Türkçe nasıl söylenir

  kınteynîng ôrgınîzımz dhıt kôz kınteycıs dîzizız

  Telaffuz

  /kənˈtānəɴɢ ˈôrgəˌnəzəmz ᴛʜət ˈkôz kənˈtāʤəs dəˈzēzəz/ /kənˈteɪnɪŋ ˈɔːrɡəˌnɪzəmz ðət ˈkɔːz kənˈteɪʤəs dɪˈziːzəz/

  Günün kelimesi

  agerasia