conformed to a just claim according to established laws or usage

listen to the pronunciation of conformed to a just claim according to established laws or usage
Englisch - Türkisch

Definition von conformed to a just claim according to established laws or usage im Englisch Türkisch wörterbuch

rightful
hakkı olan
rightful
meşru
rightful
yasaya uygun
rightful
{s} hakiki
rightful
{s} yasal

Ben sadece yasal olarak benim olanı istiyorum. - I only want what is rightfully mine.

rightful
{s} yerinde
rightful
{s} (birinin) hakkı olan
rightful
{s} haklı
rightful
{s} gerçek, yasal: Who's the rightful owner? Gerçek sahibi kim?
rightful
rightfulness haklı olma
rightful
{s} gerçek

Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir. - These items must be returned to their rightful owner.

rightful
rightfullyhaklı olarak
Englisch - Englisch
rightful
conformed to a just claim according to established laws or usage

  Silbentrennung

  conformed to a just claim ac·cord·ing to established laws or us·age

  Türkische aussprache

  kınfôrmd tı ı cîst kleym ıkôrdîng tı istäblîşt lôz ır yusıc

  Aussprache

  /kənˈfôrmd tə ə ʤəst ˈklām əˈkôrdəɴɢ tə ēˈstabləsʜt ˈlôz ər ˈyo͞osəʤ/ /kənˈfɔːrmd tə ə ʤɪst ˈkleɪm əˈkɔːrdɪŋ tə iːˈstæblɪʃt ˈlɔːz ɜr ˈjuːsəʤ/

  Wort des Tages

  eschatology
Favoriten