concerned with actual use rather than theoretical possibilities

listen to the pronunciation of concerned with actual use rather than theoretical possibilities
Englisch - Türkisch

Definition von concerned with actual use rather than theoretical possibilities im Englisch Türkisch wörterbuch

practicality
{i} pratiklik
practicality
{i} uygulanabilirlik
practicality
uygulanabilme
practicality
{i} kullanışlılık
practicality
pratik şey/pratiklik
practicality
elverişli olma
practicality
pratik iş
practicality
tatbik imkanı
practicality
{i} pratik şey
Englisch - Englisch
practicality
concerned with actual use rather than theoretical possibilities

  Silbentrennung

  con·cerned with ac·tu·al use rath·er than the·o·ret·i·cal possibilities

  Türkische aussprache

  kınsırnd wîdh äkşıl yus rädhır dhın thiıretîkıl päsıbîlıtiz

  Aussprache

  /kənˈsərnd wəᴛʜ ˈaksʜəl ˈyo͞os ˈraᴛʜər ᴛʜən ˌᴛʜēərˈetəkəl ˌpäsəˈbələtēz/ /kənˈsɜrnd wɪð ˈækʃəl ˈjuːs ˈræðɜr ðən ˌθiːɜrˈɛtɪkəl ˌpɑːsəˈbɪlətiːz/
Favoriten