concerned with actual use rather than theoretical possibilities

listen to the pronunciation of concerned with actual use rather than theoretical possibilities
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
practicality
concerned with actual use rather than theoretical possibilities

  Heceleme

  con·cerned with ac·tu·al use rath·er than the·o·ret·i·cal possibilities

  Türkçe nasıl söylenir

  kınsırnd wîdh äkşıl yus rädhır dhın thiıretîkıl päsıbîlıtiz

  Telaffuz

  /kənˈsərnd wəᴛʜ ˈaksʜəl ˈyo͞os ˈraᴛʜər ᴛʜən ˌᴛʜēərˈetəkəl ˌpäsəˈbələtēz/ /kənˈsɜrnd wɪð ˈækʃəl ˈjuːs ˈræðɜr ðən ˌθiːɜrˈɛtɪkəl ˌpɑːsəˈbɪlətiːz/