compliance with the usages of the established church

listen to the pronunciation of compliance with the usages of the established church
İngilizce - Türkçe

compliance with the usages of the established church teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Uygunluk özgürlüğün gardiyanı ve büyümenin düşmanıdır. - Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.

Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. - Conformity is an essential element of our homogeneous community.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
İngilizce - İngilizce
conformity
compliance with the usages of the established church

  Heceleme

  com·pli·ance with the usages of the established church

  Türkçe nasıl söylenir

  kımplayıns wîdh dhi yusıcız ıv dhi istäblîşt çırç

  Telaffuz

  /kəmˈplīəns wəᴛʜ ᴛʜē ˈyo͞osəʤəz əv ᴛʜē ēˈstabləsʜt ˈʧərʧ/ /kəmˈplaɪəns wɪð ðiː ˈjuːsəʤəz əv ðiː iːˈstæblɪʃt ˈʧɜrʧ/