competitive inhibition

listen to the pronunciation of competitive inhibition
Englisch - Türkisch
(Gıda) rekabetli inhibisyon
(Gıda) rekabetli baskılama
(Biyokimya) yarışmalı engelleme
competitive inhibition

  Silbentrennung

  com·pet·i·tive in·hi·bi·tion

  Türkische aussprache

  kımpetıtîv înhıbîşın

  Aussprache

  /kəmˈpetətəv ˌənhəˈbəsʜən/ /kəmˈpɛtətɪv ˌɪnhəˈbɪʃən/

  Wort des Tages

  gerent
Favoriten