competitive inhibition

listen to the pronunciation of competitive inhibition
İngilizce - Türkçe
(Gıda) rekabetli inhibisyon
(Gıda) rekabetli baskılama
(Biyokimya) yarışmalı engelleme
competitive inhibition

  Heceleme

  com·pet·i·tive in·hi·bi·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  kımpetıtîv înhıbîşın

  Telaffuz

  /kəmˈpetətəv ˌənhəˈbəsʜən/ /kəmˈpɛtətɪv ˌɪnhəˈbɪʃən/

  Günün kelimesi

  testy