closely directed; strictly attentive; bent; said of the mind, thoughts, etc

listen to the pronunciation of closely directed; strictly attentive; bent; said of the mind, thoughts, etc
Englisch - Türkisch

Definition von closely directed; strictly attentive; bent; said of the mind, thoughts, etc im Englisch Türkisch wörterbuch

intent
niyet

İşlerine karışmaya niyetim yok. - I have no intention of meddling in your affairs.

Benim niyetim size herhangi bir şekilde zarar vermek değildir. - It is not my intent to hurt you in any way.

intent
{i} amaç

Amaçlarını bilmem gerekiyor. - I need to know your intentions.

Onların amaçları açıktır. - Their intentions are obvious.

intent
{i} gaye
intent
{s} niyetli

Polis suçluyu durdurmaya niyetliydi. - The police were intent on stopping the criminal.

Fransızca öğrenmeye niyetli. - She is intent on mastering French.

intent
azimli
intent
dikkatli
intent
dik

Tom dikkatle dinledi. - Tom listened intently.

Tom dikkatle dinliyor. - Tom is listening intently.

intent
{i} kasıt

Evet, bunu kasıtlı yaptım. - Yes, I did this intentionally.

O pencereyi kasıtlı olarak kırdı. - He broke the window intentionally.

intent
(sıfat) niyetli, istekli, hevesli, kararlı, meşgul, dalmış, dikkatli
intent
{s} kararlı
intent
{s} istekli
intent
{s} dalmış
intent
(Mukavele) niyet, maksat
intent
{s} hevesli
intent
intently dikkatle
intent
(isim) niyet, maksat, amaç, gaye, kasıt
Englisch - Englisch
intent
closely directed; strictly attentive; bent; said of the mind, thoughts, etc
Favoriten