cinli

listen to the pronunciation of cinli
Türkisch - Englisch
haunted
demoniac
tense and irritable, edgy, nervous
possessed
demoniacal
demonic
haunted; possessed by demons
energumen
cinli koktelyl
sling
cin
elf
cin
gin

Tom ordered a beer for himself and a gin tonic for Mary. - Tom, Mary için cin tonik, kendisi içinse bira sipariş etti.

The woman downed the gin and lime that was served in one swallow. - Kadın servis edilen cin ve limonu bir yudumda mideye indirdi.

cin
djinn
cin
bogie
cin
bogey
cin
devil
cin
bogy
cin
evil

Cinderella had two evil stepsisters. - Cinderella'nın iki aşağılık üvey kız kardeşi vardı.

Tom believes that there are good and evil demons. - Tom iyi ve kötü cinler olduğuna inanır.

cin
geneva
cin
sprite
cin
spirit
cin
ghoul
cin
daemon
cin
genie

The genie was sucked into the magic lamp. - Cin sihirli lambaya emildi.

A genie appeared when Aladdin rubbed the magic lamp. - Alaaddin, sihirli lambayı ovuşturduğu zaman bir cin çıktı.

cin
(Din) jinn
cin
genius
cin
{i} jinni
cin
{i} jinnee
cin
{i} demon

The Europeans hired an exorcist to cleanse their continent of demons. - Avrupalılar iblislerin kıtasını temizlemek için bir cinci hoca tuttu.

A terrible demon lives in the forest. - Ormanda korkunç bir cin yaşar.

cin
{i} hob
cin
arrack
cin
bogle
cin
clever person
cin
{i} puck
cin
{i} gnome

Gnomes live in this forest. - Cinler bu ormanda yaşıyor.

cin
{i} goblin

I don't believe in ghosts and goblins. - Ben hayaletlere ve cinlere inanmıyorum.

cin
gin (alcoholic drink)
cin
hobgoblin
cin
genie, demon, elf, spirit, goblin; (içki) gin
cin
Hollands
cin
white satin
cin
familiar
cin
gremlin
cin
rut
osuruku cinli
slang very touchy (person)
osuruğu cinli
touchy, readily provoked
Englisch - Englisch

Definition von cinli im Englisch Englisch wörterbuch

cin
Convective INhibition A measure of the amount of energy needed in order to initiate convection Values of CIN typically reflect the strength of the cap They are obtained on a sounding by computing the area enclosed between the environmental temperature profile and the path of a rising air parcel, over the layer within which the latter is cooler than the former (This area sometimes is called negative area )
cin
Customer Information Note
cin
Function which tells the system to input data in the standard-input stream (stdin), used with the extraction operator See also: cerr, cout
cin
in C++ stream I/O, the standard input stream
cin
Community Information Network; formerly called Missouri Express
Türkisch - Türkisch
İçinde cinlerin olduğuna inanılan
Öfkeli, sinirli (kimse)
İçinde cinlerin olduğuna inanılan: "Annem bu apartmana cinli, perili diye ayak basmaz."- H. E. Adıvar. Öfkeli, sinirli (kimse)
Cin
yel
Cin
ardıç rakısı
Cin
ecinni
CİN
(Osmanlı Dönemi) Bak: Cinn
cin
Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı. (Cenova şehrinin adından) Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon
cin
Akıllı, zeki
cin
Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantalon
cin
Buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollu içki, ardıç rakısı
cin
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
cin
(Osmanlı Dönemi) bir cins ateşten yaratılmış olup dünyanın insandan sonra en mühim sâkinleridir
osuruğu cinli
Çabuk ve olmayacak şeylere bile kızıp öfkelenen kimse
cinli
Favoriten