capable of being readily decomposed by the action of microbes

listen to the pronunciation of capable of being readily decomposed by the action of microbes
Englisch - Türkisch

Definition von capable of being readily decomposed by the action of microbes im Englisch Türkisch wörterbuch

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
Englisch - Englisch
biodegradable
capable of being readily decomposed by the action of microbes

  Silbentrennung

  ca·pa·ble of be·ing read·i·ly de·com·posed by the ac·tion of microbes

  Türkische aussprache

  keypıbıl ıv biîng redıli dikımpōzd bay dhi äkşın ıv maykrōbz

  Aussprache

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ ˈredəlē ˌdēkəmˈpōzd ˈbī ᴛʜē ˈaksʜən əv ˈmīˌkrōbz/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ ˈrɛdəliː ˌdiːkəmˈpoʊzd ˈbaɪ ðiː ˈækʃən əv ˈmaɪˌkroʊbz/

  Wort des Tages

  schmendrik
Favoriten