capable of being readily decomposed by the action of microbes

listen to the pronunciation of capable of being readily decomposed by the action of microbes
İngilizce - Türkçe

capable of being readily decomposed by the action of microbes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
İngilizce - İngilizce
biodegradable
capable of being readily decomposed by the action of microbes

  Heceleme

  ca·pa·ble of be·ing read·i·ly de·com·posed by the ac·tion of microbes

  Türkçe nasıl söylenir

  keypıbıl ıv biîng redıli dikımpōzd bay dhi äkşın ıv maykrōbz

  Telaffuz

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ ˈredəlē ˌdēkəmˈpōzd ˈbī ᴛʜē ˈaksʜən əv ˈmīˌkrōbz/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ ˈrɛdəliː ˌdiːkəmˈpoʊzd ˈbaɪ ðiː ˈækʃən əv ˈmaɪˌkroʊbz/

  Günün kelimesi

  illeist