blend gradually into something else

listen to the pronunciation of blend gradually into something else
Englisch - Englisch
merge
blend gradually into something else

  Silbentrennung

  blend gra·du·al·ly in·to some·thing else

  Türkische aussprache

  blend gräculi întı sʌmthîng els

  Aussprache

  /ˈblend ˈgraʤo͞olē əntə ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈels/ /ˈblɛnd ˈɡræʤuːliː ɪntə ˈsʌmθɪŋ ˈɛls/

  Wort des Tages

  oppugn
Favoriten