bileşim

listen to the pronunciation of bileşim
Türkisch - Englisch
compound
composition

They say amniotic fluid has roughly the same composition as sea water. - Onlar amniyotik sıvının aşağı yukarı deniz suyu ile aynı bileşime sahip olduğunu söylüyorlar.

A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter. - Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır.

gram. combining two or more words to form one new word
compo

They say amniotic fluid has roughly the same composition as sea water. - Onlar amniyotik sıvının aşağı yukarı deniz suyu ile aynı bileşime sahip olduğunu söylüyorlar.

A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter. - Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır.

log. synthesis
composition, compound, combination
chem. composition
union
combination
composite
coupling
(Otomotiv) mixture
{i} mix
constitution
bileşim maddesi
ingredient
lineer bileşim
(Matematik) linear combination
bileşimler
combinations
hidrojenli bileşim
hydride
kimyasal bileşim
chemical compound
kimyasal bileşim
chemical composition
macunsu bileşim
magma
silisli bileşim
(İnşaat) silicide
sulu bileşim
hydrate
sülfürlü bileşim
sulphide
Türkisch - Türkisch
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
Bileşme sonucu oluşan cisim
iki ya da daha çok öğeyi birleştirerek yeni bir öğe oluşturma
Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı
Bileşme işi veya durumu
Bileşme işi veya durumu: "Mustafa Kemal, Dil Kurumunu, Tarih Kurumunu ulusal bir bileşim yaratılsın, ulusal bir bilinç doğsun diye kurmuş..."- A. İlhan. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
bileşim
Favoriten