beslaver

listen to the pronunciation of beslaver
Englisch - Türkisch
{f} yağ çekmek
{f} yaltaklanmak
{f} göklere çıkarmak
{f} öve öve bitirememek
beslobber
{f} salya bulaştırmak
beslobber
{f} salya sümük sarılmak
beslobber
{f} yağ çekmek
beslobber
{f} yalakalık etmek
Englisch - Englisch
{f} beslobber
To defile with slaver; to beslobber
beslaver
Favoriten