bearing offspring, fruitful; abundant, plentiful; inseminated; inseminating

listen to the pronunciation of bearing offspring, fruitful; abundant, plentiful; inseminated; inseminating
Englisch - Türkisch

Definition von bearing offspring, fruitful; abundant, plentiful; inseminated; inseminating im Englisch Türkisch wörterbuch

fertile
{s} verimli

Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir. - Agriculture is developed in the most fertile lands of the region.

Göçmenler vadideki toprağın verimli olduğunu öğrendiler. - The settlers learned that the land in the valley was fertile.

fertile
{s} bereketli

Şimdi bereketli bir ovanın olduğu yerde çölden başka bir şey yok. - Now there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.

Tom'un bereketli bir hayal gücü var. - Tom has a fertile imagination.

fertile
{s} doğurgan

Leyla çok doğurgandı. - Layla was very fertile.

fertile
doğurganlık
fertile
doğurabilen
fertile
gelişme yeteneği olan
fertile
artağan
fertile
üretken
fertile
{s} yaratıcı

Senin yaratıcı bir hayal gücün var. - You have a fertile imagination.

Onun yaratıcı bir hayal gücü var. - He has a fertile imagination.

fertile
(Tıp) Mümbit, verimli
fertile
(Nükleer Bilimler) üretken,doğurgan,fertil,verimli
fertile
{s} zengin
Englisch - Englisch
{s} fertile
bearing offspring, fruitful; abundant, plentiful; inseminated; inseminating

    Silbentrennung

    bear·ing offspring, fruitful; abundant, plentiful; inseminated; in·se·mi·nat·ing

    Aussprache

    Wort des Tages

    footle
Favoriten