başvuru

listen to the pronunciation of başvuru
Türkisch - Englisch
appeal

Tom appealed for help. - Tom yardım başvurusunda bulundu.

The defendant was granted an appeal. - Sanığa bir başvuru verildi.

(Hukuk) application

I will make an application to that firm for employment. - İş için bu firmaya başvuruda bulunacağım.

Tickets will be allotted in order of application. - Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak.

letter of application
application, submitting an application
reference

A dictionary is an excellent reference book. - Bir sözlük mükemmel bir başvuru kitabıdır.

(written) application
application, reqest
having recourse to; resorting to
recourse

His last recourse will be to go to his father for help. - Onun son başvurusu yardım için babasına gitmek olacak.

(Bilgisayar) refers to
(Ticaret) filing

The filing deadline was Monday. - Son başvuru tarihi pazartesiydi.

(Bilgisayar) referral
(Bilgisayar) referred by
(Bilgisayar) contact

Contact your local police if you have any information on Tom Jackson's whereabouts. - Tom Jackson'ın nerede olduğuna dair herhangi bir bilginiz varsa yerel polisinize başvurun.

In case of an emergency, contact the police. - Acil bir durumda, polise başvurun

(Bilgisayar) reference to
applıcants
başvuru belgesi ektedir
the application document is attached
başvuru belgesi ektedir
application form is attached
başvuru belgesi ektedir
attached you will find the application document
başvuru koşulları
requirements for application
başvuru sahibi
(Ticaret) applicant

There are three hundred applicants for only one position. - Yalnızca tek makam için üç yüz başvuru sahibi var.

The applicant didn't know how to answer the question. - Başvuru sahibi, sorunun nasıl cevaplanacağını bilmiyordu.

Başvuru Kitabı
User's Reference
başvuru dilekçesi
letter of application
başvuru düzeyi
datum level
başvuru formu
appliction form
başvuru formu
application

Tom filled out the application. - Tom başvuru formunu doldurdu.

Tom filled out the job application form. - Tom iş başvuru formunu doldurdu.

başvuru kitabı
reference bok
başvuru yapmak
make an application
başvuru çizgisi
datum line
başvurular
(Bilgisayar) references
teknik başvuru
(Bilgisayar) technical reference
vize başvuru formu
visa application form
devletler arası başvuru
(Hukuk) inter-state application
irtibat noktası, temas noktası, başvuru makamı
(Askeri) point of contact
başvuru yollarının tüketilmesi
(Hukuk) exhaustion of local remedies
kişisel başvuru
(Hukuk) individual application
temyiz başvuru müzekkeresi
(Kanun) certiorari
temyize başvuru yazısı
certiorari
yeniden başvuru
reapplication
Türkisch - Türkisch
başvuru
Favoriten