b.c

listen to the pronunciation of b.c
Englisch - Türkisch
m.ö
milattan önce

En eski Çin yemek çubuklarından bazıları Milattan Önce 1200 yılına kadar uzanmaktadır. - Some of the oldest Chinese chopsticks date from 1200 B.C.

Kayaya oyulmuş yazıt milattan önce altıncı yüzyıldandır. - The inscription carved into the rock is from the sixth century B.C.

before Christ
milattan önce
b.c.
bc
b.c.
before chrıst
before Christ
(B.C.) milattan önce (M.Ö.), İsa'dan önce (İ.Ö.)
Englisch - Englisch
b.c
Favoriten