b.c.

listen to the pronunciation of b.c.
Englisch - Türkisch
bc
before chrıst
before Christ
milattan önce
B.C
m.ö
B.C
milattan önce

En eski Çin yemek çubuklarından bazıları Milattan Önce 1200 yılına kadar uzanmaktadır. - Some of the oldest Chinese chopsticks date from 1200 B.C.

Kayaya oyulmuş yazıt milattan önce altıncı yüzyıldandır. - The inscription carved into the rock is from the sixth century B.C.

before Christ
(B.C.) milattan önce (M.Ö.), İsa'dan önce (İ.Ö.)
Englisch - Englisch
b.c.
Favoriten