at the appointed hour, at the correct time

listen to the pronunciation of at the appointed hour, at the correct time
Englisch - Türkisch

Definition von at the appointed hour, at the correct time im Englisch Türkisch wörterbuch

on time
vaktinde

Tom'un vaktinde geleceğinden şüphem yok. - I don't doubt that Tom will arrive on time.

Tom her zaman vaktinde gelmez fakat Mary genellikle gelir. - Tom doesn't always arrive on time, but Mary usually does.

on time
dakikası dakikasına
on time
tam zamanında

Oyun tam zamanında başladı. - The play began exactly on time.

Okula tam zamanında geldi. - He arrived at school exactly on time.

on time
vakitli
on time
zamanında

Son zamanlarda, ona maaş çekini zamanında vermiyorlar. - Recently, they have not been giving her her paycheck on time.

Uçak zamanında kalktı. - The airplane took off on time.

on time
tam vaktinde

Sonuçta istasyona koştum ve bir şekilde tam vaktinde oraya ulaştım. - In the end I ran to the station, and somehow got there on time.

on time
nında, vaktinde, vakitli: She's always on time. Her zaman vaktinde gelir
Englisch - Englisch
on time
at the appointed hour, at the correct time
Favoriten