as much as; until

listen to the pronunciation of as much as; until
Englisch - Türkisch

Definition von as much as; until im Englisch Türkisch wörterbuch

as far as
kadarıyla, -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla. as far as I'm concerned bana göre
as far as
kadarıyla

Bildiğim kadarıyla, söylenti doğru değildir. - The rumor is not true as far as I know.

Bildiğim kadarıyla, o gelmeyecek. - As far as I know, he won't come.

as far as
olduğu kadar

Arabayı yarışa sokma.Biz mümkün olduğu kadar onu uzağa götürteceğiz. - Don't race the car. We want to make it go as far as possible.

as far as
prep.kadarıyla: ıf.kadarıyla
as far as
olabildiğince

Varoluşumuzu olabildiğince kabul etmeliyiz. - We must accept our existence as far as possible.

as far as
bir dereceye kadar
as far as
kadar

Biz 6 kilometre kadar yürüdük. - We walked as far as 6 kilometers.

Anladığım kadarıyla, öylesine bir plan imkansızdır. - As far as my experience goes, such a plan is impossible.

Englisch - Englisch
as far as
as much as; until
Favoriten