approximately; in a way; partially; not quite; somewhat

listen to the pronunciation of approximately; in a way; partially; not quite; somewhat
Englisch - Türkisch

Definition von approximately; in a way; partially; not quite; somewhat im Englisch Türkisch wörterbuch

sort of
çeşit

Ben bunun bir çeşit aldatmaca olup olmadığını merak ediyorum. - I wonder if this is some sort of scam.

Bugün ne çeşit televizyon programları var? - What sort of television programs are on today?

sort of
hayli

Tom bir çocuk olarak hayli utangaçtı. - Tom was sort of shy as a kid.

sort of
hayli çeşit
sort of
bir yerde
sort of
bir bakıma
sort of
tür

Hafta sonlarında ne tür şeyler yaparsınız? - What sort of things do you do on weekends?

O tür şeyi ne tip insan yapardı? - What sort of person would do that kind of thing?

Englisch - Englisch
sort of

It sort of makes sense the way he explains it, but I still don't really understand.

approximately; in a way; partially; not quite; somewhat
Favoriten