any of a company's securities, or the act of distributing such securities

listen to the pronunciation of any of a company's securities, or the act of distributing such securities
Englisch - Türkisch

Definition von any of a company's securities, or the act of distributing such securities im Englisch Türkisch wörterbuch

issue
(fiil) çıkarmak, ihraç, yayınlamak, bildirmek, dağıtmak, ihraç etmek, piyasaya çıkarmak, çıkmak, akmak, yayınlanmak, sonuçlanmak
issue
sadır olmak
issue
tedavüle çıkarmak
issue
vermek
issue
{i} sonuç
issue
baskı

Gelecek ayın baskısında yeni bir dizi başlayacak. - A new serial will begin in next month's issue.

issue
(isim) çıkarma, yayınlama, piyasaya sürme, basım, sayı, konu, mesele, sorun, sonuç, nesil, çocuklar, irin, iltihap, akıntı, çıkış, son, akıbet
issue
{f} konu et
issue
yayımlama

Bu ayın meselesinin yayımlaması olasılıkla gelecek haftaya ertelenecek. - Publication of this month's issue will probably be delayed one week.

issue
konu

Komünizm kampanyada en büyük konu oldu. - Communism was the biggest issue in the campaign.

Kongre, konuyla ilgili altmış kez oylandı. - The convention voted on the issue sixty times.

issue
dışarı çıkmak
issue
{f} boşalma yeri
issue
cerahat
issue
{f} yayınlamak
issue
{f} dağıtmak

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

issue
{i} çocuklar
issue
{f} sonuçlanmak
issue
{f} piyasaya çıkarmak
Englisch - Englisch
issue
any of a company's securities, or the act of distributing such securities
Favoriten