an impression on the mind, imagination etc

listen to the pronunciation of an impression on the mind, imagination etc
Englisch - Türkisch

Definition von an impression on the mind, imagination etc im Englisch Türkisch wörterbuch

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Herkesi etkilemek istiyorum. - I want to impress everyone.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim. - Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.

Sergi çok etkileyiciydi. - The exhibition was very impressive.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Englisch - Englisch
impress

Such admonitions, in the English of the Authorized Version, left an indelible impress on imaginations nurtured on the Bible .

an impression on the mind, imagination etc
Favoriten