an agreement made between parties before the court regarding court procedure

listen to the pronunciation of an agreement made between parties before the court regarding court procedure
Englisch - Türkisch

Definition von an agreement made between parties before the court regarding court procedure im Englisch Türkisch wörterbuch

stipulation
(Askeri) kabul anlaşması
stipulation
(Kanun) şart koyma
stipulation
şart koşma
stipulation
şart

Soruşturma tamamlanana kadar kasabadan çıkmaması şartıyla onu serbest bıraktılar. - They released him with the stipulation that he should not go out of town until the investigation was complete.

stipulation
{i} kayıt
stipulation
{i} taahhüt
stipulation
{i} garanti edilen şey
stipulation
(Askeri) İDDİANIN KABULÜ, KABUL ANLAŞMASI: İspat edilmesi mümkün bütün olay, farklılık ve evrak esas muhteviyatının kabulü hususunda; savunma avukatı ile suçlu ve askeri savcı (trial judge advocate) arasında yapılan anlaşma
stipulation
{i} koşul
Englisch - Englisch
stipulation
an agreement made between parties before the court regarding court procedure

  Silbentrennung

  an A·gree·ment made be·tween parties be·fore the Court re·gard·ing Court pro·ce·dure

  Türkische aussprache

  ın ıgrimınt meyd bitwin pärtiz bîfôr dhi kôrt rıgärdîng kôrt prōsicır

  Aussprache

  /ən əˈgrēmənt ˈmād bēˈtwēn ˈpärtēz bəˈfôr ᴛʜē ˈkôrt rəˈgärdəɴɢ ˈkôrt prōˈsēʤər/ /ən əˈɡriːmənt ˈmeɪd biːˈtwiːn ˈpɑːrtiːz bɪˈfɔːr ðiː ˈkɔːrt rəˈɡɑːrdɪŋ ˈkɔːrt proʊˈsiːʤɜr/

  Wort des Tages

  argal
Favoriten