anımsat

listen to the pronunciation of anımsat
Türkçe - İngilizce
remind

The picture reminds me of my school days. - Bu resim bana okul günlerimi anımsatıyor.

You remind me of somebody. - Bana birini anımsatıyorsunuz.

remind of
recapture
remindof
evoke

The word house evokes the mental image of a rectangular building with a roof and smoking chimney, which may be surrounded by grass and trees and inhabited by a happy family. - Ev kelimesi bir çatısı ve tüten bacaları olan bir dikdörtgen binanın zihinsel görüntüsünü anımsatır, ki bu çimenlerle ve ağaçlarla çevrili olabilir ve mutlu bir aile tarafından oturulabilir.

anımsat